13. září 2022

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 13.09.2022


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - odložení bodu č. 10/1
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 3
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Mgr. Karel Ptáček

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

 


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Suchánek, MBA

Ing. Josef Viktora

 


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

Mgr. Bc. Dana Vepřková

 

 


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík

 

 

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 168/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

MUDr. Jan Havlovic

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

 Kateřina Špalková

 


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík

 

 

 Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2/1
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 169/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/2
Rozpočtové opatření EKO č. 12 a 16 - USNESENÍ č. 170/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík

 

 

 Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/1
Volba přísedících okresního soudu - USNESENÍ č. 171/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic

 

 

 Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/2
Zápis OsV Kaňk ze dne 30. 5. 2022 - USNESENÍ č. 172/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/3
Zápis OsV Malín ze dne 13. 6. 2022 - USNESENÍ č. 173/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/4
Zápis OsV Šipší ze dne 28. 3. 2022 - USNESENÍ č. 174/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/5
Zápis OsV Poličany ze dne 6. 6. 2022 - USNESENÍ č. 175/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/6
Zápis OsV Neškaredice ze dne 7. 6. 2022 - USNESENÍ č. 176/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý

 

 

 Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/7
Zápis OsV Perštejnec ze dne 9. 6. 2022 - USNESENÍ č. 177/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/8
Zápis OsV Šipší ze dne 13. 6. 2022 - USNESENÍ č. 178/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/9
Zápis OsV Malín ze dne 9. 5. 2022 - USNESENÍ č. 179/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/10
Zápis OsV Třešňovka ze dne 14. 6. 2022 - USNESENÍ č. 180/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/11
Kontrola plnění usnesení - USNESENÍ č. 181/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml

 

 

 Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/1
Rozpočtové opatření OSM č. 33/22 - USNESENÍ č. 182/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/2
Rozpočtové opatření OSM č.30/22 - USNESENÍ č. 183/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/3
Rozpočtové opatření OSM č.31/22 - USNESENÍ č. 184/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/4
Fond na obnovu majetku - protinávrh - USNESENÍ č. 185/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 Martin Suchánek, MBA

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/5
Založení společenství vlastníků jednotek Puškinská 659, 660, 661 - USNESENÍ č. 186/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/6
Směna pozemků v k. ú. Bernardov (Obec Bernardov) - USNESENÍ č. 187/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/7
Prodloužení termínu pro splnění bodu I. a) usnesení ZM KH č. 163/21 - USNESENÍ č. 188/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml

 

 

 Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/8
Prodej pozemků v k. ú. Sedlec u KH (O.K.KONSTRUKCE - REALITY) - USNESENÍ č. 189/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 Milan Krčík

 

 Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/9
Prodej pozemku a části pozemku v k. ú. Kutná Hora (Ing. Tomáš) - USNESENÍ č. 190/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý

 

 

 Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/10
Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Kamenská) - USNESENÍ č. 191/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/11
Odprodej plynovodní přípojky v ul. Šultysova (GasNet s.r.o.) - USNESENÍ č. 192/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/12
Prodej části pozemku v k. ú. Záboří nad Labem (p. Chlad) - USNESENÍ č. 193/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/13
Prodej pozemku v k. ú. Černíny (pí Česká) - USNESENÍ č. 194/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/14
Prodej pozemku v k. ú. Kaňk (pí Vrabčáková) - USNESENÍ č. 195/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/15
Prodej části pozemku v k. ú. KH (pí Gajdošová) - USNESENÍ č. 196/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 


   Nehlasovalo:

 Martin Suchánek, MBA

 

 

 Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/16
Prodej části pozemku v k. ú. Poličany (p. Syřínek) - USNESENÍ č. 197/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml

 

 

 Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/17
Prodej částí pozemků v k. ú. Opatovice I. (p. Sýkora) - USNESENÍ č. 198/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/18
Souhlasné prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti (pí Holubová)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

Ing. Zdeněk Jirásek

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

 Kateřina Špalková


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík

 

 

 Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/19
Bezúplatné nabytí pozemků v Kutné Hoře (ČR- ÚZSVM) - USNESENÍ č. 199/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/20
Odkup pozemků (Státní statek Čáslav) - USNESENÍ č. 200/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/21
Odkup pozemku v k. ú. Záboří n/L (manž. Královi) - USNESENÍ č. 201/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/22
Nabídka odkupu podílů na zemědělských pozemcích - USNESENÍ č. 202/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/23
Nabídka odkupu podílů na zem. pozemcích v k. ú. Třebešice - USNESENÍ č. 203/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/24
Nabídka odkupu podílů na zem. pozemcích v k. ú. Kaňk - USNESENÍ č. 204/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/25
Nabídka odkupu pozemků v k. ú. Zbraslavice (Přímý prodej půdy s. r. o.) - USNESENÍ č. 205/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4/26
RO OSM č. 27/22 - zapojení podílu ze zisku KH TEBIS - USNESENÍ č. 206/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Mgr. Karel Ptáček

Ing. Josef Treml

 

 Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4/27
Žádost MLaR o dotaci na likvidaci následků kůrovcové kalamity, RO OSM č. 35/22 - USNESENÍ č. 207/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 4/28
D2-Sml.o budoucí smlouvě kupní-teplovody a stanice Benešova ulice (etapizace) - USNESENÍ č. 208/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 4/29
Dar od SK Sršni na pokrytí nákladů zahájení provozu ledové plochy od 20.8.2022 - USNESENÍ č. 209/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý

 

 

 


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Dana Vepřková

 

 

 Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 5/1
PD komunikace RO - OI č.14 - USNESENÍ č. 210/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 5/2
Informativní zpráva k projektu MŠ Školní Kutná Hora - USNESENÍ č. 211/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

MUDr. Jan Havlovic

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Viktora

 


   Zdrželo se:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 Martin Hlavatý

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana VepřkováČíslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/1
Návrh na udělení cen města Kutné Hory za rok 2021 - USNESENÍ č. 212/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/2
Rozpočtové opatření OCR 2040 č.12 - navýšení provozního příspěvku pro Knihovnu Kutná Hora - USNESENÍ č. 213/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/3
Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství ­ č. 3 - USNESENÍ č. 214/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/4
Základní umělecká škola Kutná Hora - doplnění zřizovací listiny - USNESENÍ č. 215/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/5
Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č. 8 - USNESENÍ č. 216/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/6
ZŠ Jana Palacha v K. Hoře ­ veřejnoprávní smlouva - USNESENÍ č. 217/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Jirásek

 

 

 Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 8/1
Fond pro správu a údržbu infrastruktury města KH - USNESENÍ č. 218/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 8/2
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ - USNESENÍ č. 219/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 8/3
Změna obecně závazné vyhlášky - Fond rozvoje bydlení - USNESENÍ č. 220/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 9/1
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2022 - USNESENÍ č. 221/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 Milan Krčík

Mgr. Karel Ptáček

Ing. Josef Treml

 

 

 Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 9/2
Aktualizace Programu regenerace MPR Kutná Hora - USNESENÍ č. 222/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 10/1
Čerpání a užití sociálního fondu na rok 2023 - USNESENÍ č. 223/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Tomáš Gryč

MUDr. Jan Havlovic

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

 

 Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: 11/1
Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování MHD - USNESENÍ č. 224/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Ing. Josef Treml

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 


   Zdrželo se:

 Milan Krčík

 

 

 Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: 30/1
Smlouva o spolupráci a o společném postupu (Luxury Home - GAMMA, s. r. o.) - USNESENÍ č. 225/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jana Buřičová

Ing. Kateřina Daczická

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Lenka Frankovicová

 Tomáš Gryč

MUDr. Jan Havlovic

 Martin Hlavatý

Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Jozef Králik

 Josef Kraus

 Milan Krčík

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

MUDr. Bohuslav Procházka

Mgr. Karel Ptáček

 Martin Suchánek, MBA

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

 Kateřina Špalková

Mgr. Bc. Dana Vepřková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml

 

 

 


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 

 

 

Zastoupení v ČR: BitEST Kutná Hora - www.bitest.cz

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2022 » 13. září 2022

Nahoru