13. září 2016

 HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA

 Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 13.09.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - protinávrh p. Koubského ml. - hlasovat o všech změnách najednou
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová  Václav Veselý  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění mat. č. 1/02 do programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 7
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Proti:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: II.
Schválení programu - stažení mat.č . 6/50
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová RNDr. Ivo Šanc, CSc.  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus  Martin Morávek    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: II.
Schválení upraveného programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/01
Volba přísedících okresního soudu - USNESENÍ č. 158/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2016 - USNESENÍ č. 159/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 19 - USNESENÍ č. 160/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/03
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora - USNESENÍ č. 161/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/04
návrh Dr. Šance - zakázky InHouse prověřit kontrolním výborem - USNESENÍ č. 162/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Bc. Martin StarýČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/04
Zápis Finančního výboru ze dne 4. 9. 2016 - USNESENÍ č. 163/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/01
Směna části pozemků v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi) - USNESENÍ č. 164/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.      


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemků v k.ú. Sedlec (ČR ­ Hasičský záchranný sbor SK) - USNESENÍ č. 165/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Monika Válková    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/03
Změna katastrální hranice mezi k.ú. Hlízov a Sedlec (p. Kutil) - USNESENÍ č. 166/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Ladislav Šorčík    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Monika Válková    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/04
Prominutí sankce z prodlení (pí Vlasáková) - USNESENÍ č. 167/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Monika Válková    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/05
Rozpočtové opatření OSM č. 11/16 - USNESENÍ č. 168/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/01
Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznamu UNESCO - USNESENÍ č. 169/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Karel Koubský st.      


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/02
Projekt vybudování infrastruktury pro výuku na ZŠ - USNESENÍ č. 170/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtová opatření - USNESENÍ č. 171/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 5/01
Zápůjčka z FRB - USNESENÍ č. 172/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6/01
Sportovní hala areál Klimeška Kutná Hora- smlouva s dodavatelem - USNESENÍ č. 173/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtové opatření OI č. 48 - USNESENÍ č. 174/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6/03
Sportovní hala areál Klimeška Kutná Hora - přijetí dotace - USNESENÍ č. 175/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6/51
Návrh na rozpočtové opatření INV-TO č.15/16 - USNESENÍ č. 176/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic MUDr. Bohuslav Procházka    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2016 » 13. září 2016

Nahoru