13. prosince 2022

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zasedání zastupitelstva města, dne 13.12.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/3
Schválení programu (doplnění bodů č.4/6, 4/7, 6/1 a předřadit č. 2/5) - USNESENÍ č. 267/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Bc. Miroslava Hebrová      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2/5
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 6/2022 - USNESENÍ č. 268/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová Bc. Tomáš Fišera Mgr. Patricie Koubská RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2/1
Zápis z jednání Finančního výboru - USNESENÍ č. 269/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/2
Rozpočet na rok 2023 - USNESENÍ č. 270/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


   Nehlasovalo:

Mgr. Patricie Koubská      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/3
Střednědobý výhled rozpočtu Města 2024 - 2025 - USNESENÍ č. 271/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Mgr. Patricie Koubská      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/4
Závěrečné úpravy rozpočtu - USNESENÍ č. 272/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/1
Termíny jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2023 - protinávrh p. Nocara
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 15
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar    


   Proti:

 Zdeněk Bartl Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva Ing. Markéta Šedivá
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová MUDr. Petr Geřábek Ing. Zuzana Moravčíková RNDr. Robert Otruba
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/1
Termíny jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2023 - USNESENÍ č. 273/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic
Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar    


   Zdrželo se:

MUDr. Petr Geřábek      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/2
Zrušení pracovních skupin zřízených ZM - USNESENÍ č. 274/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva
 Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Bc. Tomáš Fišera      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/3
Změna pověření ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu - USNESENÍ č. 275/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/4
Hlasování o odložení bodu "Úkol pro Kontrolní výbor ZM"
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Jakub Skyva Ing. Josef Treml    


   Nehlasovalo:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Patricie Koubská    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/5
Kontrola plnění usnesení - USNESENÍ č. 276/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar
RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Mgr. Patricie Koubská  Ladislav Pilař    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/6
Pověření člena Zastupitelstva města řízením Městské policie - USNESENÍ č. 277/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková    


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/7
Návrh na změnu v orgánech spol. VHS Vrchlice ­ Maleč, a.s. - protinávrh Dr. Otruby
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 4
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina MUDr. Petr Geřábek Bc. Miroslava Hebrová
Mgr. Patricie Koubská RNDr. Robert Otruba  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr    


   Proti:

PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.  Ladislav Pilař Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková


   Zdrželo se:

 Zdeněk Bartl Bc. Tomáš Fišera MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/7
Návrh na změnu v orgánech spol. VHS Vrchlice ­ Maleč, a.s. - USNESENÍ č. 278/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Mgr. Silvia Doušová MUDr. Petr Geřábek Mgr. Patricie Koubská  Richard Nocar
Mgr. Vít Šnajdr      


   Zdrželo se:

Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá      


   Nehlasovalo:

Bc. Tomáš Fišera      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/8
Informativní zpráva o 26. Setkání hornických měst a obcí ČR - USNESENÍ č. 279/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/1
Prodloužení usnesení ZM č. 94/21 - U Kola - USNESENÍ č. 280/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Ladislav Pilař      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/2
Zrušení usnesení Z/201/22 - USNESENÍ č. 281/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Mgr. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/3
Prodej části pozemku v k. ú. KH (p. Štus) - USNESENÍ č. 282/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/4
Nabídka odkupu zemědělských pozemků v k. ú. Močovice - USNESENÍ č. 283/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/5
Nabídka odkupu podílu - lesní pozemek v k. ú. Kojice - USNESENÍ č. 284/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/6
Návrh na rozpočt. opatření OSM č. 47/22 - USNESENÍ č. 285/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/7
Dodatek k VPS se Sparta Kutná Hora, z.s. - USNESENÍ č. 286/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera
MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski
 Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert
 Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Mgr. Silvia Doušová      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6/1
Smlouva o spolupráci GASK/Město KH - USNESENÍ č. 287/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8/1
Informativní zpráva FRB 2022 a vyhlášení výběrového řízení v roce 2023 - USNESENÍ č. 288/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA Ing. Markéta Šedivá
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 10/1
Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2023 - protinávrh p. Nocara - snížení o 10 %
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 8
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar


   Proti:

 Zdeněk Bartl MUDr. Petr Geřábek Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD.
 Ladislav Pilař  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA PhDr. Monika Válková


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická MUDr. Jan Havlovic Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 10/1
Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2023 - protinávrh p. Ing. Kukla - stávající výše - USNESENÍ č. 289/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
 Ladislav Pilař Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

Bc. Tomáš Fišera  Richard Nocar    


   Zdrželo se:

MUDr. Petr Geřábek  Martin Suchánek, MBA    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 13/1
Rozpočtové opatření VNS č.07 - USNESENÍ č. 290/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Markéta Šedivá Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 20/1
Návrh na změnu úhrad za výkon přenesené působnosti u VPS v přestupkové agendě - USNESENÍ č. 291/22
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Bartl Ing. Kateřina Daczická Mgr. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina
Bc. Tomáš Fišera MUDr. Petr Geřábek MUDr. Jan Havlovic Bc. Miroslava Hebrová
PharmDr. Jana Karlíčková, PhD. Mgr. Patricie Koubská Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Tomáš Morawski  Richard Nocar RNDr. Robert Otruba  Ladislav Pilař
Mgr. Lukáš Seifert  Jakub Skyva  Martin Suchánek, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Markéta Šedivá      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2022 » 13. prosince 2022

Nahoru