13. prosince 2016

Výsledky hlasování 

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 13.12.2016

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplněn
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Žádost o spolupráci s Městem Kutná Hora (Pokhara v Nepálu)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Radim Fedorovič PhDr. Běla Hejná Ing. Tomáš Pilc Mgr. Dana Vepřková


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva PospíšilováČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Termíny jednání ZM v roce 2017 - USNESENÍ č. 208/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
VPS ­ dotace pro Nadaci Kutná Hora ­ památka UNESCO - USNESENÍ č. 209/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/05
MAD: Prošetření stavu ujetých a fakturovaných km - USNESENÍ č. 210/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/06
Pověření kontrolního výboru - návrh K.Koubského ml. - USNESENÍ č. 211/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/01
OZV č. 4/2016 o zrušení OZV č. 9/2015 a 2/2016 (loterie) - návrh p. Koubského
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 9
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


   Proti:

 Radim Fedorovič Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/01
OZV č. 4/2016 o zrušení OZV č. 9/2015 a 2/2016 (loterie) - USNESENÍ č. 212/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz    


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/02A
Pozměňovací návrh rozpočtu p. Krause (+ příloha) - USNESENÍ č. 213/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  


   Proti:

Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/02B
Pozměňovací návrh rozpočtu Ing. Králika - USNESENÍ č. 214/16 - protinávr MUDr. Havlovice (sponzorský dar)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 6
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková    


   Proti:

Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Bc. Martin Starý
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský st.  Josef Kraus    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/02
Rozpočet města na rok 2017 - pozměňovací návrh Dr Šance - odložení rozpočtu na leden 2017
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 10
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  


   Proti:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/02
Rozpočet města na rok 2017 - USNESENÍ č. 215/16 - rozpočet vč. zapracovaných úprav dle p. Krause a MUDr. Havlovice
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Zdrželo se:

Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek MUDr. Bohuslav Procházka  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/03
Závěrečné úpravy rozpočtu - USNESENÍ č. 216/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.  


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/04
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora - USNESENÍ č. 217/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka
Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/04
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora - doplňující usnesení p. Hlavatého (novela zprac. RO)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 8
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Proti:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Milan Krčík
 Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/05
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 218/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 12
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Lenka Frankovicová  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana VepřkováČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/01
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Skokan) - USNESENÍ č. 219/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Perštejnec (spol. ČEZ Distribuce, a.s.) - USNESENÍ č. 220/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemku v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE) - USNESENÍ č. 221/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/04
Prodej pozemků v k.ú. Kaňk (pí Ježková) - USNESENÍ č. 222/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/05
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Petrák) - USNESENÍ č. 223/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/06
Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (p. Janata) - USNESENÍ č. 224/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Milan Krčík    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/07
Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČPP Transgas, s.p.) - USNESENÍ č. 225/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st.    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/08
Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 9
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/01
Aktualizace Programu regenerace MPR pro období 2017-2022 - USNESENÍ č. 226/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 - USNESENÍ č. 227/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - USNESENÍ č. 228/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - USNESENÍ č. 229/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5/02
Inf. zpráva k zápůjčkám z FRB 2016 a vyhlášení VŘ na rok 2017 - USNESENÍ č. 230/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 22 - USNESENÍ č. 231/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 23 - USNESENÍ č. 232/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 32
Číslo bodu: 7/01
Změna zřizovací listiny PO Pečovatelská služba KH - USNESENÍ č. 233/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 7/02
Zpráva o revizi 3. Komunitního plánu - USNESENÍ č. 234/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7/03
Sociální služba Taxík Maxík - USNESENÍ č. 235/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš PilcČíslo hlasování: 35
Číslo bodu: 8/01
OZV Města KH č. 3/2016 o nočním klidu - USNESENÍ č. 236/16 - vypuštění č. III. bod 2 (návrh p. Koubského st.)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Proti:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík


   Zdrželo se:

Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 36
Číslo bodu: 8/01
OZV Města KH č. 3/2016 o nočním klidu - USNESENÍ č. 236/16 vydání vyhlášky
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz Bc. Martin Starý    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 8/02
Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 237/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 9/01
Realizace Programu prevence kriminality MV ČR v roce 2017 - USNESENÍ č. 238/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 9/02
Asistent prevence kriminality - USNESENÍ č. 239/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml. RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 10/01
Sml. na zajištění provozování MAD v KH - USNESENÍ č. 240/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský ml. RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 10/02
Sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MAD linky do Poličan - USNESENÍ č. 241/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml. RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 12/01
Uzavření Dodatku č 1 VPS - přestupky - USNESENÍ č. 242/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml. Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.  
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2016 » 13. prosince 2016

Nahoru