13. března 2018

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 13.03.2018

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - zařazení dopisu za bod č. 1/04
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění materiálu č. 4/05
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: II.
Schválení programu - zařazení bodu 8/02
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: II.
Schválení upraveného programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý PhDr. Iva Pospíšilová  Václav Veselý  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 34/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/02
Volba přísedící okresního soudu - USNESENÍ č. 35/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Mgr. Jakub Obraz    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/03
Návrh na doplnění kontrolního výboru - USNESENÍ č. 36/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2017 - USNESENÍ č. 37/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/02
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 38/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

PhDr.Mgr. Monika Válková      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/01
Darování pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.) - USNESENÍ č. 39/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Jozef Králik  Martin Morávek
Ing. Ladislav Šorčík      


   Nehlasovalo:

PhDr.Mgr. Monika Válková      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Danilov) - USNESENÍ č. 40/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

PhDr.Mgr. Monika Válková      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/03
Prodej části pozemků v k.ú. Malín (man. Matouškovi) - USNESENÍ č. 41/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (pí Kadlecová) - USNESENÍ č. 42/18 protinávrh p. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/05
Směna části poz. v k.ú. Morašice v Želez. horách (Zdechovice) - USNESENÍ č. 43/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná  Josef Kraus    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/06
Směna části pozemků v k.ú. Kaňk (p. Veselý) - USNESENÍ č. 44/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý PhDr.Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/07
Odkup části pozemků v k.ú. Kutná Hora (chodník Karlov) - USNESENÍ č. 45/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/08
Odkup poz. v k.ú. Sedlec a k.ú. Kutná Hora (Státní statek Čáslav) - USNESENÍ č. 46/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/09
Odkup poz. v k.ú. Sedlec (p. Melechovi, pí Prochasková) - USNESENÍ č. 47/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtová opatření OPPKŠ č. 3 - USNESENÍ č. 48/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík      


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/02
Rozdělení fin. prostředků z FRM pro rok 2018 - USNESENÍ č. 49/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/03
Rozdělení dotace z Prog. regener. MK ČK na rok 2018 - USNESENÍ č. 50/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtová opatření OPPKŠ č. 5 - ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 8
Přítomni: 26


   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  


   Nehlasovalo:

PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st.  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtová opatření OPPKŠ č. 5 - USNESENÍ č. 51/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 5/01
Návrh na rozdělení fin. prostředků z FRB pro rok 2018 - USNESENÍ č. 52/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtová opatření OI č. 02 - 03 - USNESENÍ č. 53/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/02
Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 54/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Martin Morávek  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/50
Pojmenování ulice v Kutné Hoře ­ Pod Rozhlednou - USNESENÍ č. 55/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/51
Pojmenování ulice v Kutné Hoře ­ Francouzská - USNESENÍ č. 56/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/52
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 2/18 - USNESENÍ č. 57/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7/01
VPS o poskytnutí dotace na rok 2018 (sociální služby) - USNESENÍ č. 58/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7/02
Informativní zpráva ­ Stabilní fond v roce 2017 - USNESENÍ č. 59/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 8/01
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 02/18 o nočním klidu - USNESENÍ č. 60/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 8/02
Zápisy vč. kontrolních zpráv Kontrolního výboru - USNESENÍ č. 61/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: V.
Různé - Návrh usnesení
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý


   Proti:

 Martin Morávek RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2018 » 13. března 2018

Nahoru