12. září 2017

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 12.09.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - stažení č. 1/04 (návrh Dr.Hejné)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 9
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - přesun mat. č. 6/02 za 1/01 (návrh p.Hlavatého)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění mat. č. 1/06
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: II.
Schválení programu - upravený program
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

PhDr. Běla Hejná      


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Volba přísedící okresního soudu - USNESENÍ č. 156/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtová opatření OI č. 14-15 (hlasování o bodu a) )
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 11
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtová opatření OI č 15 - USNESENÍ č. 157/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/02
Zrušení části usnesení ZM
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz
Mgr. Dana Vepřková      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/03
Navýšení dotace pro nadaci KH ­ památka UNESCO - USNESENÍ č. 158/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Martin Morávek  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/04
Návrh K. Koubského ml. ­- odvolání místostarostky - volba komise
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27


   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Václav Veselý      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/04
Návrh K. Koubského ml. - ­ odvolání místostarostky - USNESENÍ č. 159/17
TAJNÉ HLASOVÁNÍ :
 
Pro: 15
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/05
Návrh K. Koubského ml. ­ pověření Kontrolnímu výboru ZM - USNESENÍ č. 160/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová  Václav Veselý    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/06
Přijetí dotace z MMR „ Specifické inf. a komunikační systémy“ - USNESENÍ č. 161/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2017 - USNESENÍ č. 162/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st.    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 22 a 25 - USNESENÍ č. 163/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/03
Rozpočtová opatření přijatá radou města - USNESENÍ č. 164/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.
Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/04
Objednání analýzy mandatorních výdajů /Ing. Tesař/ - USNESENÍ č. 165/17 - protinávrh p. Hlavatého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/05
Poskytnutí půjčky TJ Sparta KH ­ rozpočtové opatření EKO č. 24 - USNESENÍ č. 166/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský st.  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav ŠorčíkČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 2/06
Další užití investičního úvěru (zateplení Benešova 632 - 638) - USNESENÍ č. 167/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 2/06
Hlasování o dohadovacím řízení
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25


   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Tomáš Gryč Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  


   Zdrželo se:

 Milan Krčík Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 2/06
Další užití investičního úvěru (rekonstrukce Vl.dvora) - USNESENÍ č. 167/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav ŠorčíkČíslo hlasování: 22
Číslo bodu: 2/07
Zápis finančního výboru ZM - USNESENÍ č. 168/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic Bc. Martin Starý Mgr. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/01
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Adamcovi) - USNESENÍ č. 169/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Morávek      


   Nehlasovalo:

Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/02
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška) - USNESENÍ č. 170/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st. Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír) - USNESENÍ č. 171/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st. Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man.Hoblovi) - USNESENÍ č. 172/17 - protinávrh MUDr. Havlovice
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
 Karel Koubský st.  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Tomáš Gryč      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/05
Prodej části pozemků v k.ú. Vilémovice u Č.J. formou VŘ (p.Pekárek) - USNESENÍ č. 173/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/06
Prodej části pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Č.Janovice) - USNESENÍ č. 174/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/07
Směna pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Procházka) - USNESENÍ č. 175/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/08
Rozpočtové opatření OSM č. 24/17 - USNESENÍ č. 176/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/09
Prodloužení termínu plnění, zrušení usnesení ZM - USNESENÍ č. 177/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/01
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města - USNESENÍ č. 178/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/02
Změna rozdělení finanč. prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ - USNESENÍ č. 179/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - USNESENÍ č. 180/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - USNESENÍ č. 181/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 - USNESENÍ č. 182/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/06
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku v Programu regenerace MPR a MPZ - USNESENÍ č. 183/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/07
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku v Programu regenerace MPR a MPZ - USNESENÍ č. 184/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/08
Rozpočtového opatření OPPŠK č. 34 - 36 - USNESENÍ č. 185/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/09
Rozpočtového opatření OPPŠK č. 37 - USNESENÍ č. 186/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z FRB - USNESENÍ č. 187/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/01
Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632 ­ 638 - USNESENÍ č. 188/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/50
Uzavření Darovací smlouvy ­ hrobka od paní Kašparové - USNESENÍ č. 189/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

Mgr. Jakub Obraz      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV-TO č.9/17 - USNESENÍ č. 190/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/52
Rozpočtové opatření INV ­ TO č.11/17 - USNESENÍ č. 191/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

MUDr. Bohuslav Procházka      Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/53
Program na zlepšování kvality ovzduší - USNESENÍ č. 192/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 7/01
Přijetí dotace OPZ výzvy č. 63 Plánování soc. služeb - USNESENÍ č. 193/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 7/02
Záměr na zřízení Polyfunkčního centra pro seniory a zdr. postižené - USNESENÍ č. 194/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 49
Číslo bodu: 8/01
Zápis kontrolního výboru o kontrole zadání VZ - USNESENÍ č. 195/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Zuzana Moravčíková      Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 15/01
Navýšení členského příspěvku pro DSO Česká inspirace
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtová opatření OI č 14 - k usnesení č. 196/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Karel Koubský st.      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý PhDr. Iva Pospíšilová  
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 12. září 2017

Nahoru