12. prosince 2017

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 12.12.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Václav Veselý    


   Nehlasovalo:

Ing. Ladislav Šorčík      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů ZM - USNESENÍ č. 231/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Návrhy termínů jednání ZM v roce 2018 - USNESENÍ č. 232/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Vyhlášení roku 2018 „Rokem 100. výročí založení České republiky“ - USNESENÍ č. 233/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/05
Návrh skupiny zastupitelů: Odvolání starosty města - stanovení volební komise
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování:
Číslo bodu: 1/05
Návrh skupiny zastupitelů: Odvolání starosty města - USNESENÍ č. 234/17
Tajné hlasování
Pro: 14
Proti: 11
Návrh byl schválen.

Číslo hlasování:
Číslo bodu: 1/05
Návrh skupiny zastupitelů: Volba starosty města - USNESENÍ č. 234/17
Tajné hlasování
Pro: 15
Proti: 0
Návrh byl schválen.

Číslo hlasování:
Číslo bodu: 1/05
Návrh skupiny zastupitelů: Volba místostarosty města - USNESENÍ č. 235/17
Tajné hlasování
Pro: 16
Proti: 0
Návrh byl schválen.

Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/06
Rezignace člena RM - USNESENÍ č. 236/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   
Zdrželo se:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/07
Návrh K. Koubského st.: zpráva o stavu spol. Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 237/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   
Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      


   
Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/08
Návrh odměn uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva - protinávrh K. Koubského ml.
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková


   
Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/08
Návrh odměn uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva - protinávrh Bc. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Dana Vepřková


   
Proti:

Mgr. Jakub Obraz      


   
Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/08
Návrh odměn uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva - stávající částky
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 2
Zdrželo se: 16
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík      


   
Proti:

 Jan Balham PhDr. Běla Hejná    


   
Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/08
Návrh odměn uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva - původní návrh
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   
Proti:

Ing. Ladislav Šorčík      


   
Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/09
Příplatek Průvodcovské službě Kutná Hora - USNESENÍ č. 238/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   
Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/04
Změny v orgánech spol. VHS Vrchlice-Maleč - USNESENÍ č. 239/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   
Proti:

Bc. Martin Starý      


   
Zdrželo se:

 Jan Balham  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová  Václav Veselý  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/01
Návrh rozpočtu na rok 2018 - USNESENÍ č. 240/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   
Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/02
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora - USNESENÍ č. 241/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   
Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/03
Návrh na odpis pohledávek - USNESENÍ č. 242/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 27-28 - USNESENÍ č. 243/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   
Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek Bc. Martin Starý  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/05
Závěrečné úpravy rozpočtu - USNESENÍ č. 244/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 2/06
Směrnice o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a RO - USNESENÍ č. 245/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 2/07
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 246/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 2/08
Změna úvěrové smlouvy - USNESENÍ č. 247/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/01
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (SK-GJO) - USNESENÍ č. 248/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/02
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sedlec u KH, Malín (SK-KSÚS) - USNESENÍ č. 249/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (man. Holoubkovi) - USNESENÍ č. 250/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/04
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi) - protinávrh Bc. Starého
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
Ing. Jozef Králik  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý    


   
Proti:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   
Zdrželo se:

 Radim Fedorovič MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/04
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   
Zdrželo se:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý  Václav Veselý    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/05
Vyhodnocení VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vilémovice u Č.Janovic - USNESENÍ č. 251/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 59 - USNESENÍ č. 252/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5/01
Inf. zpráva k poskytování zápůjček z FRB a zahájení nového VŘ - USNESENÍ č. 253/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/01
Doplnění Řídícího výboru akce „Revitalizace NKP Vl. dvůr“ - USNESENÍ č. 254/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   
Zdrželo se:

 Karel Koubský ml.  Václav Veselý    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/50
Vybudování dvou nájezdových ramp v ul. Masarykova čp.600 a 601 - USNESENÍ č. 255/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV-TO č.20 a 21/17 - USNESENÍ č. 256/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/52
Podání výpovědí ze smluv se spol. MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 257/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   
Zdrželo se:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/53
Pojmenování ulice v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 258/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/54
Uzavření Kupní sml. se spol. MLaR - USNESENÍ č. 259/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   
Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7/01
Akční plán pro rok 2018 - USNESENÍ č. 260/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   
Zdrželo se:

 Jan Balham      


   
Nehlasovalo:

Mgr. Dana Vepřková      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7/02
Žádost o sdělení potřebnosti soc. služby (Rytmus Střední Čechy) - USNESENÍ č. 261/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7/03
Žádost o poskytnutí daru (Hospic Anežky České) - USNESENÍ č. 262/17 protinávrh Dr. Šance
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   
Zdrželo se:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 8/01
Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 263/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský
MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   
Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Václav Veselý    Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 9/01
Realizace Programu prevence kriminality MV ČR v r. 2018 - USNESENÍ č. 264/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 41
Číslo bodu: 10/01
Zakoupení elektrobusů na zajištění MAD v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 265/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   
Zdrželo se:

Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: V.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva - návrh Ing. Viktory - smlouva se spol. ARRIVA VČ na rok 2018 - USNESENÍ č. 266/17
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2017 » 12. prosince 2017

Nahoru