11. září 2018

Výsledky hlasování

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 11.09.2018

 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 149/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Návrh na zastupování Města Kutná Hora na jednání VH MVE PLUS - protinávrh p. Fedoroviče
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 8
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič PhDr. Běla Hejná  Milan Krčík
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová    


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic  Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Návrh na zastupování Města Kutná Hora na jednání VH MVE PLUS - USNESENÍ č. 150/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Milan Krčík
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Václav Veselý  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Návrh přísedících okresního soudu - USNESENÍ č. 151/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/04
Sml. o partnerství mezi Městem KH a PO Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 152/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/01
Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her - USNESENÍ č. 153/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic
PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Jan Balham  Radim Fedorovič    


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová  Václav Veselý  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/02
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2018 - USNESENÍ č. 154/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/03
Závěrečný účet DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2017 - USNESENÍ č. 155/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - USNESENÍ č. 156/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/05
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 157/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/01
Prodej části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková) - USNESENÍ č. 158/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 26
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
 Václav Veselý      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/02
Změna zřizovací listiny ­ PO ZŠ Jana Palacha - USNESENÍ č. 159/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/03
Přijetí daru části pozemku v KH ­Revitalizace Vrchlice (Obrazovi) - USNESENÍ č. 160/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Václav Veselý      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/04
Uzavření darovacích smluv ­ pozemky v KH (ČR-ŘSD) - USNESENÍ č. 161/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/05
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČD, a.s.) - USNESENÍ č. 162/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/06
Odkup pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (ČD, a.s.) - USNESENÍ č. 163/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/07
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Červeňákovi) - USNESENÍ č. 164/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik  Martin Morávek    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/08
Uzavření dohody o splácení dluhu (pí Davidová) - USNESENÍ č. 165/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jozef Králik      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/09
Rozpočtové opatření OSM č. 12/18 - USNESENÍ č. 166/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý  Milan Krčík  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 5/01
Záměr na vybudování sportoviště do Strategického plánu města - USNESENÍ č. 167/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6/01
Přijetí dotace na cyklostezku K. Hora ­ Kaňk - USNESENÍ č. 168/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 6/02
Revitalizace Vrchlice ­ sml. o budoucí kupní sml. - USNESENÍ č. 169/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka RNDr. Ivo Šanc, CSc. PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský ml. Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Ladislav ŠorčíkČíslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 10/18 - USNESENÍ č. 170/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6/51
Vybudování jímky na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny ­ man.Tiší - USNESENÍ č. 171/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/52
Zakladatelská listina společnosti KH TEBIS s.r.o. - USNESENÍ č. 172/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
PhDr.Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

 Jan Balham  Radim Fedorovič MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/53
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 15/18 až 17/18 - USNESENÍ č. 173/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/54
Návrh k plnění termínu usnesení - USNESENÍ č. 174/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr. Jakub Obraz      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 8/01
Statut a Kontrolní řád Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 175/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 8/02
Zápisy Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 176/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 8/03
Návrh změny OZV o nočním klidu - USNESENÍ č. 177/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč  Zdeněk Hadrovský
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

 Jan Balham MUDr. Jan Havlovic  Václav Veselý  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 15/01
Založení Kutnohorsko a Kolínsko z. s. pro účely DMO - USNESENÍ č. 178/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Martin Morávek  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 15/02
Krajská organizace destinačního managementu Střední Čechy z. s. - USNESENÍ č. 179/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

MUDr. Jan Havlovic Ing. Jozef Králik  Martin Morávek  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: VI.
Různé - dar pro Ligu na ochranu zvířat - USNESENÍ č. 180/18
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jan Balham  Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic PhDr. Běla Hejná  Martin Hlavatý  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová MUDr. Bohuslav Procházka Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík PhDr.Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský RNDr. Ivo Šanc, CSc.    
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2018 » 11. září 2018

Nahoru