11. října 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 11.října 2011

Usnesení č. 156/11 k obchodní veřejné soutěži na prodej pozemku v Sedlci
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem nabytí pozemku p.č.812/10 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví města Kutná Hora účastí v obchodní veřejné soutěži včetně zaplacení kauce ve výši 7.500,- Kč.

II. p o v ě ř u j e
a) místostarostu Ing. Jiřího France (v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Karla Koubského) zúčastnit se Obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR týkající se pozemku p.č. 812/10 v k.ú. Sedlec u K utné Hory

b) vedení města stanovením výše nabídky, kterou za město Kutná Hora učiní.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.10.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 11. října 2011

Nahoru