11. února 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 11.února 2015

Usnesení č. 28/15 k odpovědi na dopis paní Křapkové
Zastupitelstvo města ž á d á
zástupkyni hejtmana Středočeského kraje paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou o zprostředkování přístupu členů ZM Kutná Hora k odpovědi na stížnost paní Křapkové z 3. 2. 2015
Zodpovídá : Ing. Zuzana Moravčíková      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 29/15 k zastupování Města KH na Valné hromadě společnosti MVE Plus
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti Ing. Zuzanu Moravčíkovou, místostarostku) v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti MVE Plus, s.r.o., která se koná dne 20. 2. 2015.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.15


Usnesení č. 30/15 k připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.03.15


Usnesení č. 31/15 k rozdělení finančních prostředků (grantů) pro rok 2015
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2015 v kategoriích velkých a středních grantů dle upravené důvodové zprávy

2. s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2015 v kategorii Calendarium Cuthna dle upravené důvodové zprávy

3. s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 28.02.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 11. února 2015

Nahoru