10. září 2019

Výsledky hlasování

Hlasování ze Zastupitelstva města Kutná Hora, konaného dne 10.09.2019


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů 1/03-06
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 10
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba MUDr. Bohuslav ProcházkaČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů 15/01
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Proti:

 Tomáš Gryč      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: II.
Schválení upraveného programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Bc. Martin Starý  Václav VeselýČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 137/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/02
Návrh člena ZM ­ vyhodnocení odpovědí na připomínky zastupitele
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 5
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic Ing. Jiří Kukla Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Robert Otruba Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2019 - USNESENÍ č. 138/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý  Václav Veselý    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/02
ZÚ Dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2018 - USNESENÍ č. 139/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/03
Návrh na odpis pohledávek - USNESENÍ č. 140/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/04
Zápis Finančního výboru - USNESENÍ č. 141/19 bod č. I.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/04
Zápis Finančního výboru - bod č. II.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 6
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Ing. Josef Treml
 Václav Veselý      


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic Ing. Tomáš Pilc Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
MUDr. Bohuslav Procházka Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/01
Směna pozemků v k.ú. Kutná Hora ­ cesta (p. Dospiva) - USNESENÍ č. 142/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc MUDr. Bohuslav Procházka Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva) - protinávrh p. Starého
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík RNDr. Robert Otruba Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý      


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva) - protinávrh Ing. Jiráska
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 9
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
 Kateřina Špalková  Václav Veselý    


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 6
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček
Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemků v k. ú. Perštejnec (p. Marcaník) - USNESENÍ č. 143/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Zdeněk Jirásek Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková  Václav Veselý


   Nehlasovalo:

MUDr. Jan Havlovic      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/04
Prodej částí pozemku v k. ú. Sedlec u KH (Kohoutek) - protinávrh Ing. Jiráska
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 4
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
 Václav Veselý      


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická RNDr. Robert Otruba Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/04
Prodej částí pozemku v k. ú. Sedlec u KH (Kohoutek) - USNESENÍ č. 144/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Proti:

Ing. Zdeněk Jirásek  Kateřina Špalková    


   Zdrželo se:

 Lenka Frankovicová  Milan Krčík  Václav Veselý  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/05
Prodej části pozemku v k. ú. Neškaredice (p. Hnilička) - USNESENÍ č. 145/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/06
Prodej pozemku v k. ú. Neškaredice formou VŘ (man. Loukovi) - protinávrh p. Starého - USNESENÍ č. 146/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml  Václav Veselý    


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/07
Zřízení předkupního práva ­ rybník Medenice (p. Vágner) - USNESENÍ č. 147/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Proti:

MUDr. Jan Havlovic      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/08
Nevyužití předkupního práva (nemovitosti v k. ú. Lomec u Úmonína) - USNESENÍ č. 148/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/09
Zvláštní podmínky VŘ na prodej veřejných toalet v k. ú. Sedlec - protinávrh Ing. Havlíčka - USNESENÍ č. 149/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý  Soňa Žáčková    


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/10
Odkup pozemků od správce konkurzní podstaty spol. St. statek Čáslav - USNESENÍ č. 150/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/11
Odkup pozemků u hl. nádraží v KH v k. ú. Sedlec (České dráhy) - USNESENÍ č. 151/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Tomáš Gryč  Martin Hlavatý  Kateřina Špalková  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/12
Uzavření smluv, rybník Medenice (p. Vágner) - USNESENÍ č. 152/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/13
Rozpočtové opatření OSM č. 11/19 - USNESENÍ č. 153/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 - USNESENÍ č. 154/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

 Milan Krčík      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/02
Uzavření VPS (Římskokatol. farnost, arci. K.Hora) - USNESENÍ č. 155/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Sedláček, MBA    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/03
Žádost o dotaci z IROP ­ ZŠ Kamenná Stezka - USNESENÍ č. 156/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z FRB - USNESENÍ č. 157/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Havlíček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/01
Přijetí dotace na akci „Revitalizace hřbitova KH ­ využití dešťových vod“ - USNESENÍ č. 158/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická  Martin Hlavatý Ing. Josef Treml  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 4/19 ­ 5/19 - USNESENÍ č. 159/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/51
Uzavření VPS o poskytnutí dotace ­ Liga na ochranu zvířat - USNESENÍ č. 160/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/52
Odkoupení 6 ks kogeneračních jednotek od společnosti KH Tebis s.r.o. - USNESENÍ č. 161/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml  Václav Veselý    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7/01
Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora - USNESENÍ č. 162/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7/02
Akční plán pro rok 2020 - USNESENÍ č. 163/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 8/01
Zápis kontrolního výboru - USNESENÍ č. 164/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 15/01
Závěrečný účet DSO Česká inspirace - USNESENÍ č. 165/19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA MUDr. Jan Havlovic Ing. Zdeněk Jirásek
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Milan Krčík    Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: IV.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva - návrh K. Špalkové
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

RNDr. Robert Otruba Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová MUDr. Jan Havlovic  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Mgr. Bc. Silvia Doušová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Bc. Dana Vepřková  
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2019 » 10. září 2019

Nahoru