10. prosince 2019

 HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 10.12.2019Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - protinávrh paní Daczické
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Ing. Jozef Králik Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Bc. Vít Šnajdr      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Ing. Josef Treml      


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Milan Krčík Mgr. Karel Ptáček


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Zápisy a změny osadních výborů - USNESENÍ č. 191/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Rozpočtové opatření KT č. 22 - USNESENÍ č. 192/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr. Karel Ptáček      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Varovná protipovodňová opatření - přijetí dotace - USNESENÍ č. 193/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/04
Vyhlášení výtvarné soutěže „25 let na Listině UNESCO“ - USNESENÍ č. 194/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/01
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu - USNESENÍ č. 195/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Josef Treml    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/02
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem - USNESENÍ č. 196/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/03
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psů - USNESENÍ č. 197/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/04
Návrh na odpis pohledávek - USNESENÍ č. 198/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Václav Veselý      


   Nehlasovalo:

Ing. Zdeněk Sedláček, MBA      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/05
Závěrečné úpravy rozpočtu - USNESENÍ č. 199/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/06
Zápis FV ze dne 3. 12. 2019 (dodáno dodatečně) - USNESENÍ č. 200/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/01
Odstoupení od budoucí kupní sml. a budoucí nájemní smlouvy (p.Mencl) - USNESENÍ č. 201/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/02
Prodloužení lhůty pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na rekonstrukci (Ing. Tomáš) - USNESENÍ č. 202/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/04
Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM) - USNESENÍ č. 203/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/05
Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (Ředitelství silnic a dálnic ČR) - USNESENÍ č. 204/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Mgr. Karel Ptáček Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/07
Prodej domu č. p. 71 v ul. Táborská v Kutné Hoře s pozemkem formou VŘ - USNESENÍ č. 205/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Jozef Králik  Josef Kraus RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Kateřina Daczická  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/08
Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora formou VŘ (Vyčítal) - USNESENÍ č. 206/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Josef Treml      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/09
Vyhodnocení VŘ č. M 3-19 na prodej veřejných toalet a přilehlého pozemku - protinávrh pana Krčíka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA
 Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík Bc. Martin Starý
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  Václav Veselý  


   Proti:

Ing. Jozef Králik      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/09
Vyhodnocení VŘ č. M 3-19 na prodej veřejných toalet a přilehlého pozemku
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 8
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Jozef Králik Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora


   Proti:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý
Ing. Zdeněk Jirásek  Milan Krčík  Kateřina Špalková  Václav Veselý


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Ing. Josef Treml  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/10
Prodej části pozemku v k. ú. Perštejnec (manž. Dvořákovi)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 3
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Treml
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik  Milan Krčík RNDr. Robert Otruba
 Václav Veselý      


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Kateřina Špalková  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/11
Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kavalír) - USNESENÍ č. 207/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 3
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová  Tomáš Gryč
Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Treml    


   Nehlasovalo:

Ing. Kateřina Daczická  Josef Kraus  Kateřina Špalková  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 - USNESENÍ č. 208/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 48 a uzavření VPS
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická  Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Jozef Králik
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý
Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová Ing. Zdeněk Jirásek
 Milan Krčík RNDr. Robert Otruba Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 5/01
Zápůjčky FRB v roce 2019, Vyhlášení VŘ v roce 2020 - USNESENÍ č. 209/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA  Martin Hlavatý Ing. Zdeněk Jirásek
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Tomáš Pilc Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/51
OZV č. 7/2019, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství - USNESENÍ č. 210/19
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Lenka Frankovicová
 Tomáš Gryč Ing. Tomáš Havlíček, MBA Ing. Zdeněk Jirásek Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Tomáš Pilc
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA Bc. Martin Starý Mgr. Bc. Vít Šnajdr  Kateřina Špalková
Ing. Josef Treml Mgr. Bc. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      
Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2019 » 10. prosince 2019

Nahoru