10. listopadu 2020

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 10. 11. 2020


Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 149/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. K. Daczická, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, L. Frankovicová, T. Gryč, Ing. T. Havlíček, MUDr. J. Havlovic, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, Ing. J. Králik, J. Kraus, M. Krčík, Ing. J, Kukla, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Pilc, MUDr. B. Procházka, Mgr. K. Ptáček, M. Suchánek, RNDr. I. Šanc, Mgr V. Šnajdr, K. Špalková, Mgr. D. Vepřková, V. Veselý, Ing. J. Viktora


Číslo bodu: 1/01
K výmazu spol. Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci – protinávrh
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček, L. Frankovicová, M. Krčík, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek

Proti: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, MUDr. J. Havlovic,

Zdržel se: Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik

 

Číslo bodu: 1/01
K výmazu spol. Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci - USNESENÍ č. 150/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 6
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik

Proti: M. Krčík, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, V. Veselý, Ing. T. Havlíček,

Zdržel se: Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček, L. Frankovicová, T. Gryč, M. Suchánek

 

Číslo bodu: 1/02
Zápisy Osadních výborů - USNESENÍ č. 151/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček


Číslo bodu: 1/03
Zřízení pozice Smart City Manager - USNESENÍ č. 152/20

Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: T. Gryč


Číslo bodu: 1/04
Zápisy Kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 153/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. Š. Drtina, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Mgr. V. Šnajdr, Mgr. S. Doušová, MUDr. J. Havlovic, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka,

 

Číslo bodu: 1/05
Informativní zpráva k řešení domu na Palackého nám. - USNESENÍ č. 154/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická,

Zdržel se: M. Hlavatý, V. Veselý, M. Suchánek,

Nehlasoval: Mgr. K. Ptáček


Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2020 - USNESENÍ č. 155/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček,

Nehlasoval: Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

 


Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – protinávrh – hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: T. Gryč, V. Veselý,

Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – bod I. - USNESENÍ č. 156/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

 Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

 

Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – bod II. a) USNESENÍ č. 156/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

 

Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – bod II. b) USNESENÍ č. 156/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, RNDr. I Šanc, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla,

Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – bod II. c) USNESENÍ č. 156/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

 

Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – protinávrh o novém hlasování
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, J. Kraus,

Proti: L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, M. Krčík, M. Suchánek, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček

 

Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – bod II. d) - USNESENÍ č. 156/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Ing. T. Pilc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba,

Nehlasoval: RNDr. I Šanc

Číslo bodu: 2/02
Zápis z jednání Finančního výboru – bod II. e) - USNESENÍ č. 156/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Nehlasoval: RNDr. I ŠancČíslo bodu: 3/01
Prodloužení termínu plnění usn. ZM - USNESENÍ č. 157/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček


Číslo bodu: 3/02
Prodej části poz. v k. ú. Sedlec u KH (České Radiokomunikace a. s.) - USNESENÍ č. 158/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: V. Veselý, M. Suchánek,
   

Číslo bodu: 3/03
Prodej pozemků v k. ú. Útěšenovice formou VŘ (p. Seifert) - USNESENÍ č. 159/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček


Číslo bodu: 3/04
Odkup pozemku v k. ú. Kutná Hora, Karlov (AVZO TSČ ČR) - USNESENÍ č. 160/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček


Číslo bodu: 3/05
Prodej budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín - USNESENÍ č. 161/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro:  Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: V. Veselý, M. Suchánek,
 

Nehlasoval:  M. Hlavatý

Číslo bodu: 3/06
Vyhodnocení VŘ č. M 2/20 - prodej domu Táborská 71 - USNESENÍ č. 162/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: M. Suchánek

Nehlasoval:  M. Hlavatý


Číslo bodu: 4/01
Snížení příspěvku z FRM na rok 2020 a uzavření VPS - USNESENÍ č. 163/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

 

Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření č. 40  
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, Ing. T. Pilc, T. Gryč, RNDr. I Šanc, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik,

Proti:  M. Hlavatý, K. Špalková

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, MUDr. J. Havlovic, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, Ing. Z. Jirásek, V. Veselý, M. Suchánek, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček
   

Číslo bodu: 4/03
Stažení výzvy v programu velké projekty v oblasti sportu pro rok 2021 - USNESENÍ č. 164/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, MUDr. J. Havlovic, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, Ing. Z. Jirásek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Mgr. Š. Drtina, Ing. T. Pilc, K. Špalková, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická,

 

Číslo bodu: 4/04
Poskytnutí dotace pro rok 2021 pro TJ Sokol Kutná Hora protinávrh p. Otruby
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, T. Gryč, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik,

Proti: Mgr. V. Šnajdr, M. Hlavatý, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, V. Veselý, M. Suchánek, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická

 

Číslo bodu: 4/04
Poskytnutí dotace pro rok 2021 pro TJ Sokol Kutná Hora protinávrh p. Havlíčka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: M. Krčík, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. R. Otruba, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická,

Proti: Mgr. V. Šnajdr, M. Hlavatý, RNDr. I Šanc,

Zdržel se: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, L. Frankovicová, Mgr. D. Vepřková, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Mgr. K. Ptáček

Číslo bodu: 4/04
Poskytnutí dotace pro rok 2021 pro TJ Sokol Kutná Hora - původní návrh
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, J. Kraus

Proti: Mgr. V. Šnajdr, M. Hlavatý, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Mgr. S. Doušová, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, Ing J. Kukla, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická,


Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ - USNESENÍ č. 165/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: Ing. J. Králik,

Nehlasoval: M. Suchánek, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická

Číslo bodu: 6/50
Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2021 - USNESENÍ č. 166/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik

Nehlasoval: Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

 


Číslo bodu: 6/51
Sml. o budoucí kupní smlouvě – VO Za Biřictvím, Malín protinávrh p. Krčíka
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 3
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh nebyl schválen.

Pro: Ing. T. Pilc, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, T. Gryč, Ing. T. Havlíček,

Proti: Mgr. Š. Drtina, RNDr. R. Otruba, J. Kraus,

Zdržel se: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, MUDr. J. Havlovic, S. Žáčková, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, Ing. J. Králik, Ing. K. Daczická,

Nehlasoval: Mgr. K. Ptáček

 

Číslo bodu: 6/51
Sml. o budoucí kupní smlouvě – VO Za Biřictvím, Malín - USNESENÍ č. 167/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Proti: S. Žáčková

Zdržel se: M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý

 

Číslo bodu: 6/52
Sml. o budoucí kupní smlouvě – VO Kaňk, J. Veber - USNESENÍ č. 168/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Zdržel se: M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý,

 

Číslo bodu: 6/53
Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za ro 2019 - USNESENÍ č. 169/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. V. Šnajdr, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Nehlasoval: Ing. Z. Jirásek

 

Číslo bodu: 7/01
Změna financování příspěvku roku 2020 pro Pečovatelskou službu - USNESENÍ č. 170/20
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.

Pro: Ing. J. Viktora, Mgr. S. Doušová, Mgr. Š. Drtina, MUDr. J. Havlovic, Ing. T. Pilc, S. Žáčková, M. Krčík, L. Frankovicová, M. Hlavatý, K. Špalková, Ing. Z. Jirásek, T. Gryč, V. Veselý, M. Suchánek, RNDr. I Šanc, Mgr. D. Vepřková, RNDr. R. Otruba, MUDr. B. Procházka, Ing J. Kukla, J. Kraus, Ing. J. Králik, Ing. T. Havlíček, Ing. K. Daczická, Mgr. K. Ptáček

Nehlasoval: Mgr. V. Šnajdr

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Výsledky hlasování » 2020 » 10. listopadu 2020

Nahoru