10. listopadu 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.listopadu 2010

Usnesení č. 246/10 k návrhu volebního řádu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravený volební řád pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 247/10 k volbě starosty města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění starostou města Kutná Hora pana RNDr. Ivo Šance, CSc.,, Kutná Hora.


Usnesení č. 248/10 k volbě místostarostů města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění místostarostou města Kutná Hora :
pana Ing. Jiřího France, Kutná Hora a
pana Karla Koubského, Kutná Hora.


Usnesení č. 249/10 k volbě členů Rady města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění členy Rady města Kutná Hora ve složení :
Mgr. Jindřich Bartoň, Kutná Hora,
MUDr. Petr Jurka, Kutná Hora,
Mgr. Ladislava Krčmářová, Kutná Hora,
Ing. Jiří Vaněk, Kutná Hora,
Mgr. Dana Vepřková, Kutná Hora,
Ing. Ivana Vopálková, Kutná Hora.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 10. listopadu 2010

Nahoru