10. ledna 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.ledna 2006

Usnesení č. 1/06 k Nemocnici Kutná Hora, s.r.o.
Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora
a) zrušit přijaté usnesení č. 1103/05 ze dne 14.12.2005, kterýmbyl
schválen plán hospodaření a bilance Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. na
období 2006-08 a varianta č. 2 řešení plánu hospodaření.
b) předložit na březnové jednání zastupitelstva návrh na změnu rozpočtu
města tak, aby mohlo město dofinancovat ztrátu Nemocnice Kutná Hora,
s.r.o.
Zodpovídá : rada města      Termín : 28.02.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 10. ledna 2006

Nahoru