1. listopadu 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 1.listopadu 2006

Usnesení č. 235/06 ke složení slibu členů Zastupitelstva města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
složení slibu 27 členů Zastupitelstva města Kutná Hora podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích v platném znění.


Usnesení č. 236/06 k volbě starosty města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích v platném znění starostou města Kutná Hora pana Ivo Šalátka.


Usnesení č. 237/06 k volbě 1. místostarosty města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích v platném znění prvním místostarostou města Kutná Hora pana MVDr. Václava Vančuru.


Usnesení č. 238/06 k volbě 2. místostarosty města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích v platném znění druhým místostarostou města Kutná Hora pana Ing. Tomáše Benadu.


Usnesení č. 239/06 k volbě členů Rady města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích v platném znění členy Rady města Kutná Hora takto:
pan MUDr. Petr Mayer
pan Mgr. Karel Ptáček
pan RNDr. Vladislav Slavíček
pan Václav Zimmermann
pan PhDr. Vladimír Zubov
paní Ing. Marie ŠtorkováIvo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 1. listopadu 2006

Nahoru