02. prosince 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 2.prosince 2014

Usnesení č. 213/14 ke změně v zastoupení Města KH v Mikroregionu KUTNOHORSKO
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
z funkce člena rady DSO Mikroregion KUTNOHORSKO pana Ing. Jiřího France.

II. j m e n u j e
do funkce člena rady DSO Mikroregion KUTNOHORSKO pana Ing. Josefa Viktoru.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 03.12.14


Usnesení č. 214/14 k dotaci na snížení energetické náročnosti budovy - MŠ 17.listopadu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17.listopadu v Kutné Hoře, ve výši 426.305,- Kč
b) se zněním smlouvy č.14168503 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je přílohou tohoto návrhu

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14Bc. Martin Starý, DiS., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 02. prosince 2014

Nahoru