Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Haroková Eva , Bc. vedoucí odboru 327710340 721231937 Odbor správní 230
Haškovcová Martina , Bc. sociálně právní ochrana dětí 327710278 606660353 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Havránková Lenka , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení 327710382 Oddělení přestupků v dopravě  
Heinischová Ivana úklidové práce v sokolovně v Malíně Sokolovna Malín  
Heroutová Lenka výdaje města 327710139 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Heřmanová Lenka , Ing. vedoucí majetkového oddělení 327710180 727902522 Oddělení majetkové 15
Hladík Milan správce SKP Olympia 727927811 727927811 Areál SKP Olympia  
Hladíková Kateřina , Ing. referent odpadového hospodářství 327710187 702132023 Oddělení technické  
Holub Vít , Mgr. Územně plánovací dokumentace Města Kutná Hora 327710217 Oddělení regionálního rozvoje a uzemního plánování  
Horynová Yveta DiS. Fond rozvoje bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky, územně analytické podklady 327710234 Oddělení regionálního rozvoje a uzemního plánování  
Hotovcová Lenka , Mgr. vedoucí oddělení - personalistka 327710107 722969172 Oddělení personálního a kriz. řízení  
Hrončeková Věra informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD 605802874 605802874 Oddělení informačních center a spolkového domu  
Hronová Ivana sociálně právní ochrana dětí 327710279 724985363 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Hubková Iva evidence vozidel 327710314 Oddělení evidence řidičů a vozidel přízemí

Stránka: 1       ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14