Závěrečný účet

Závěrečný účet 2022 - vyvěšeno 3.7.2023
Závěrečný účet roku 2021   - vyvěšeno 27.6.2022
Závěrečný účet roku 2020     - vyvěšeno 23.6.2021
Závěrečný účet roku 2019     - vyvěšeno 26.6.2020
Závěrečný účet roku 2018 - vyvěšeno 19.6.2019
Závěrečný účet roku 2017 
  • Návrh: vyvěšen dne 31.5.2018, sňat 20.6.2018;
  • Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 8. 6. 2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 19. 6. 2018.
  • do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, kancelář č. 5, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu
  • Schválen 19.6.2018 usnesením ZM č. 113/18 a zveřejněn 20.6.2018
Závěrečný účet roku 2016
Závěrečný účet roku 2015 
Závěrečný účet roku 2014
Závěrečný účet roku 2013
Závěrečný účet roku 2012
Závěrečný účet roku 2011
Závěrečný účet roku 2010
Závěrečný účet roku 2009
Závěrečný účet roku 2008
Závěrečný účet roku 2007
Závěrečný účet roku 2006
Závěrečný účet roku 2005
Závěrečný účet roku 2004
Závěrečný účet roku 2003
Home » Městský úřad » Samospráva » Hospodaření Města Kutná Hora » Závěrečný účet

Nahoru