Transparentní hospodaření

Transparentní účty

Po vyhodnocení zveřejňovaných údajů na účtech, včetně upozornění na možné porušení zásad na ochranu osobních údajů od Úřadu pro ochranu osobních údajů a zároveň po poradě s pověřencem pro ochranu osobních údajů města, došlo ke zrušení všech transparentních účtů usnesením č. 40/19 Radou města dne 23. 1. 2019.

Rozklikávací rozpočet: upozornění

Pro transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejňuje rozklikávací rozpočet. Upozorňujeme dodavatele, že zveřejněno bude plnění v tomto možném rozsahu:
číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum uhrazení a částka plnění, a to i pro dílčí plnění.

Rozklikávací rozpočet je nyní dostupný na adrese zde

Monitor aplikace MFČR

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. Stačí vyplnit IČ dané organizace (Město Kutná Hora má IČ: 00236195). Obsahuje i informace o hospodaření za minulá období. Data jsou čtvrtletně aktualizována.

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel. Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. 

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

  

Home » Městský úřad » Samospráva » Hospodaření Města Kutná Hora » Transparentní hospodaření

Nahoru