Transparentní hospodaření

Transparentní účty

Po vyhodnocení zveřejňovaných údajů na účtech, včetně upozornění na možné porušení zásad na ochranu osobních údajů od Úřadu pro ochranu osobních údajů a zároveň po poradě s pověřencem pro ochranu osobních údajů města, došlo ke zrušení všech transparentních účtů usnesením č. 40/19 Radou města dne 23. 1. 2019.

Rozklikávací rozpočet: upozornění

Pro transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejňuje rozklikávací rozpočet. Upozorňujeme dodavatele, že zveřejněno bude plnění v tomto možném rozsahu:
číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum uhrazení a částka plnění, a to i pro dílčí plnění.

Rozklikávací rozpočet je nyní dostupný na adrese zde

  

Home » Městský úřad » Samospráva » Hospodaření Města Kutná Hora » Transparentní hospodaření

Nahoru