Územní plán

Územní studie města Kutná Hora
projednané a projednávané územní studie
- územní studie Havírna           textová část     grafická část 
- územní studie Hořanská        textová část     grafická část
- územní studie Dolní Žižkov   textová část     grafická část

Základní informace o územním plánu města Kutná Hora
účel a cíle územního plánu   - více informací
Územní plán města Kutná Hora:
textová část platného územního plánu               textová část         
hlavní výkres platného územního plánu             náhled

změna č. 16  územního plánu města                 textová část  
-  odůvodnění a návrh změny                           
grafická část  -  hlavní výkres
                                               
                                                                        
 opatření obecné povahy č. 01/2009

změna č. 15 územního plánu města                 -opatření obecné povahy č. 02/2009

změna č. 10 územního plánu města                 -opatření obecné povahy č. 03/2009

změna č. 20 Územního plánu města                -opatření obecné povahy č. 01/2010

změna č. 22 Územního plánu města                -opatření obecné povahy č. 02/2010

změna č. 9 Územního plánu města                  -opatření obecné povahy č. 03/2010

změna č. 21 Územního plánu města                -návrh opatření obecné povahy č. 5/2010

změna č. 27 Územního plánu města                -návrh opatření obecné povahy č. 4/2010

změna č. 24 Územního plánu města                -opatření obecné povahy č. 6/2010

změna č. 25 Územního plánu města                -opatření obecné povahy č.7/2010

změna č. 30 Územního plánu města                 -opatření obecné povahy č.1/2011

změna č. 33 Územního plánu města                 -opatření obecné povahy č.1/2012

změna č. 39 Územního plánu města                 -opatření obecné povahy č. 2/2012

změna č. 38 Územního plánu města                -opatření obecné povahy č. 3/2012

změna č. 40 Územního plánu města                -opatření obecné povahy č. 4/2012

změna č. 29 Územního plánu města               -opatření obecné povahy č. 5/2012

návrh změny č. 31 Územního plánu města Kutné Hory

změna č. 32 Územního plánu města               -opatření obecné povahy č. 6/2012

změna č. 35 Územního plánu města              -návrh změny
                                                                        -návrh opatření obecné povahy č. 2/2013

změna č. 44 Územního plánu města              -návrh-doručení veřejnou vyhláškou
                                                                        -opatření obecné povahy č. 1/2013 (28.8.2013)     

změna č. 45 Územního plánu města              -návrh-doručení veřejnou vyhláškou
                                                                        -SEA-vyhodnocení vlivu na životní prostředí

změna č. 42 Územního plánu města 
                                       textová část             výrok                   
                                                                       odůvodnění
                                       grafická část            hlavní výkres
                                                                       výkres základního členění
                                                                       koordinační výkres
                                                                       výkres ZPF
                                                                       výkres širších vztahů

změna č. 52 Územního plánu města             návrh zadání

změna č. 54 Územního plánu města             návrh zadání
                                                                      Územní studie - Obytný soubor Havírna, soubor typu zip, (3,06 MB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Územní plán

Nahoru