Nový územní plán - projednávaný návrh

uzpl_.jpg

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „ Zpracování Územního plánu Kutná Hora“ ,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.  Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.  

plakatA3.jpg

plakát A3.pdf, soubor typu pdf, (73,24 kB)

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „Zpracování Územního plánu Kutná Hora“,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.

Územní plán Kutná Hora - návrh pro veřejné projednání

Uskuteční se dne 27. 5. 2019 ve 14.00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora – Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora

01_A1_navrh.pdf, soubor typu pdf, (1,15 MB)

02_B1_ZCU.pdf, soubor typu pdf, (27,63 MB)

03_B2_HLV.pdf, soubor typu pdf, (25,3 MB)

04_B3_VPS.pdf, soubor typu pdf, (21,77 MB)

05_A2_oduvodneni.pdf, soubor typu pdf, (4,2 MB)

06_B4_KOV.pdf, soubor typu pdf, (21,67 MB)

07_B5_SVZ.pdf, soubor typu pdf, (2,14 MB)

08_B6_ZPF.pdf, soubor typu pdf, (35,67 MB)

09_schema_1.pdf, soubor typu pdf, (11,79 MB)

10_schema_2.pdf, soubor typu pdf, (10 MB)

11_schema_3.pdf, soubor typu pdf, (12,03 MB)

12_SEA_VURU_doplnek_vyhodnoceni.pdf, soubor typu pdf, (442,3 kB)

13_VURU.pdf, soubor typu pdf, (974,75 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Územní plán » Nový územní plán - projednávaný návrh

Nahoru