Nový územní plán - projednávaný návrh

uzpl_.jpg

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „ Zpracování Územního plánu Kutná Hora“ ,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.  Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.  

plakatA3.jpg

plakát A3.pdf, soubor typu pdf, (73,24 kB)

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „Zpracování Územního plánu Kutná Hora“,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.

Územní plán Kutná Hora - návrh pro opakované veřejné projednání

Uskuteční se dne 4.11. 2019 v 16.00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora – Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora

01_A1_OVP.pdf, soubor typu pdf, (1,16 MB)

02_B1_OVP.pdf, soubor typu pdf, (27,68 MB)

03_B2_OVP.pdf, soubor typu pdf, (22,38 MB)

04_B3_OVP.pdf, soubor typu pdf, (21,79 MB)

05_A2_OVP.pdf, soubor typu pdf, (4,59 MB)

06_B4_OVP.pdf, soubor typu pdf, (20,61 MB)

07_B5_OVP.pdf, soubor typu pdf, (2,13 MB)

08_B6_OVP.pdf, soubor typu pdf, (34,53 MB)

09_schema_1_OVP.pdf, soubor typu pdf, (11,5 MB)

10_schema_2_OVP.pdf, soubor typu pdf, (8,24 MB)

11_schema_3_OVP.pdf, soubor typu pdf, (11,06 MB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Územní plán » Nový územní plán - projednávaný návrh

Nahoru