Nový územní plán - projednávaný návrh

uzpl_.jpg

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „ Zpracování Územního plánu Kutná Hora“ ,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.  Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.  

plakatA3.jpg

plakát A3.pdf, soubor typu pdf, (73,24 kB)

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „Zpracování Územního plánu Kutná Hora“,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.

Územní plán Kutná Hora - návrh pro společné jednání

A1_navrh.pdf, soubor typu pdf, (1,14 MB)

A2_oduvodneni.pdf, soubor typu pdf, (3,6 MB)

A2_pril_1.pdf, soubor typu pdf, (765,26 kB)

A_VURU.pdf, soubor typu pdf, (4 MB)

B1_zcu.pdf, soubor typu pdf, (27,62 MB)

B2_hlv.pdf, soubor typu pdf, (30,2 MB)

B3_vps.pdf, soubor typu pdf, (23,94 MB)

B4_kov.pdf, soubor typu pdf, (22,83 MB)

B5_svzt.pdf, soubor typu pdf, (2,15 MB)

B6_zpf.pdf, soubor typu pdf, (37,52 MB)

B7a_tivk.pdf, soubor typu pdf, (11,5 MB)

B7b_ties.pdf, soubor typu pdf, (9,06 MB)

B7c_tipt.pdf, soubor typu pdf, (12,22 MB)

Vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP_Kutná Hora_2017-03-24_final.pdf, soubor typu pdf, (4,33 MB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Územní plán » Nový územní plán - projednávaný návrh

Nahoru