Nový územní plán - vydaný dne 28.4.2020 zastupitelstvem Města Kutná Hora

uzpl_.jpg

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „ Zpracování Územního plánu Kutná Hora“ ,  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.  

plakatA3.jpg

 

Územní plán Kutná Hora - vydaný dne 28.4.2020 zastupitelstvem Města Kutná Hora

01_výrok-text.pdf, soubor typu pdf, (1,17 MB)
02_výrok-výkres základního členění území.pdf, soubor typu pdf, (27,68 MB)
03_výrok-hlavní výkres.pdf, soubor typu pdf, (22,38 MB)
04_výrok-výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf, soubor typu pdf, (21,79 MB)
05_odůvodnění-text.pdf, soubor typu pdf, (4,59 MB)

07_odůvodnění-koordinační výkres.pdf, soubor typu pdf, (20,61 MB)
08_odůvodnění-výkres širších vztahů.pdf, soubor typu pdf, (2,12 MB)
09_odůvodnění-výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf, soubor typu pdf, (34,53 MB)
10_odůvodnění-výkres tech. infr. - vodní hospodářství.pdf, soubor typu pdf, (11,47 MB)
11_odůvodnění-výkres tech. infr. - el. energ., spoje.pdf, soubor typu pdf, (8,18 MB)
12_odůvodnění-výkres tech. infr. - tep. energ..pdf, soubor typu pdf, (11 MB)
13_VVURÚ.pdf, soubor typu pdf, (974,76 kB)
14_VVURÚ_doplněk.pdf, soubor typu pdf, (1,04 MB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Územní plán » Nový územní plán - vydaný dne 28.4.2020 zastupitelstvem Města Kutná Hora

Nahoru