Nový územní plán - projednávaný návrh

uzpl_.jpg

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „ Zpracování Územního plánu Kutná Hora“ ,  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Tento návrh územního plánu Kutná Hora není dosud vydaný, tedy ani platný.  

plakatA3.jpg

plakát A3.pdf, soubor typu pdf, (73,24 kB)

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „Zpracování Územního plánu Kutná Hora“,  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 

Tento návrh územního plánu Kutná Hora není dosud vydaný, tedy ani platný.

Územní plán Kutná Hora - návrh pro opakované veřejné projednání

Uskutečnilo se dne 4.11. 2019 v 16.00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora – Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora

01_A1_OVP.pdf, soubor typu pdf, (1,16 MB)

02_B1_OVP.pdf, soubor typu pdf, (27,68 MB)

03_B2_OVP.pdf, soubor typu pdf, (22,38 MB)

04_B3_OVP.pdf, soubor typu pdf, (21,79 MB)

05_A2_OVP.pdf, soubor typu pdf, (4,59 MB)

06_B4_OVP.pdf, soubor typu pdf, (20,61 MB)

07_B5_OVP.pdf, soubor typu pdf, (2,13 MB)

08_B6_OVP.pdf, soubor typu pdf, (34,53 MB)

09_schema_1_OVP.pdf, soubor typu pdf, (11,5 MB)

10_schema_2_OVP.pdf, soubor typu pdf, (8,24 MB)

11_schema_3_OVP.pdf, soubor typu pdf, (11,06 MB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Územní plán » Nový územní plán - projednávaný návrh

Nahoru