Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.01.2018 07.02.2018 pdf 79/18
převzetí uložené písemnosti - Bolvan Luboš
22.01.2018 07.02.2018 pdf 78/18
převzetí uložené písemnosti - Bozděch Tomáš
18.01.2018 05.02.2018 pdf 72/18
návrh stanovení místní úpravy provozu, místní komunikace ul. Na Námětí, Kutná Hora
17.01.2018 02.02.2018 pdf 68/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, Husova č.p. 144, v Kutné Hoře části vnitřní město
17.01.2018 02.02.2018 pdf 69/18
stavební povolení na stavbu: Polní cesty PC6 a LC2 Černíny, Předbořice
17.01.2018 01.02.2018 pdf 65/18
povolení změny stavby- Splašková kanalizace v chatové oblasti u Starého rybníka, Zbraslavice
16.01.2018 01.02.2018 pdf 61/18
převzetí uložené písemnosti - Pajer Jan
15.01.2018 31.01.2018 pdf 59/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, v ulici Hornická v  Kutné Hoře -  opravy z důvodu havárie vodovodu
15.01.2018 31.01.2018 pdf 58/18
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v katastráním území města Kutná Hora - rozšíření sítě veřejného osvětlení
12.01.2018 29.01.2018 pdf 54/18
stasnovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci , Havlíčkovo náměstí u č.p.v87, Kutná Hora
12.01.2018 29.01.2018 pdf 53/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  v Kutné Hoře
12.01.2018 29.01.2018 pdf 52/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci , ul. Radnická před  č.p. 178, Kutná Hora
12.01.2018 29.01.2018 pdf 51/18
žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla - Uhlířské Janovice, ul. Nad Parkem - vodovod a kanalizace
12.01.2018 29.01.2018 pdf 49/18
zahájení stavebního řízení, Perštejnec - most ev. č. 33716-1
12.01.2018 12.02.2018 pdf 45/18
vyměření místních poplatků za komunální odpad osobám s pobytem na adrese Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
11.01.2018 29.01.2018 pdf 44/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, sil. č. III/33338 ul. Smetanova, Uhlířské Janovice
10.01.2018 26.01.2018 pdf 40/18
návrh stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci LC Kostelíček - k. ú. Ježovice
10.01.2018 26.01.2018 pdf 35/18
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Kvapilova, Kutná Hora
09.01.2018 25.01.2018 pdf 33/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnicích II. a III. tř., v územním obvodu města Kutná Hora - oprava poruch a haváriií
09.01.2018 25.01.2018 pdf 32/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. tř. ve správním  obvodu města Kutná Hora
1 2      ››