Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
13.01.2017 17.03.2017 pdf 41/17
návrh Změny č.3 Územního plánu obce Horka II
13.01.2017 30.01.2017 pdf 40/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - sídliště Hlouška, ul.Puškinská, Družstevní,....
12.01.2017 14.02.2017 pdf 33/17
Projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vavřinec
12.01.2017 30.01.2017 pdf 32/17
zahájení územního řízení - doplnění výčtu pozemků, na kterých se stavba umisťuje
11.01.2017 27.02.2017 pdf 30/17
vystavení návrhu Změny č.8 Územního plánu obce Kácov
11.01.2017 27.01.2017 pdf 29/17
územní rozhodnutí - stavební úpravy plynovodu - ul.Masarykova, KH
09.01.2017 25.01.2017 pdf 21/17
zahájení územního řízení - okružní křižovatka Kaňk
09.01.2017 25.01.2017 pdf 20/17
zahájení územního řízení - stavební úpravy komunikace v k.ú.Malín a k.ú.Hlízov
09.01.2017 25.01.2017 pdf 19/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Andělská ul., KH
06.01.2017 23.01.2017 pdf 17/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/126, III/03321, III/03322 a místní komunikace v Kutné Hoře během uzavírky silnice I/2 v Kutné Hoře, Malíně a související uzavírky místní komunikace vedoucí pod Malínským mostem
05.01.2017 23.01.2017 pdf 16/17
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul.17.listopadu, KH
05.01.2017 23.01.2017 pdf 15/17
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul.Trebišovská, KH
05.01.2017 06.02.2017 pdf 13/17
návrh zadání Změny č.4 Územního plánu obce Zbizuby
04.01.2017 20.01.2017 pdf 9/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Městys Kácov