Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
24.10.2016 09.11.2016 pdf 1129/16
zahájení územního řízení - odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice
21.10.2016 07.11.2016 pdf 1126/16
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zruč nad Sázavou
21.10.2016 07.11.2016 pdf 1125/16
zahájení územního řízení - II. část ČOV Chlístovice, Malešov
20.10.2016 07.11.2016 pdf 1117/16
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul.Opletalova, KH
20.10.2016 07.11.2016 pdf 1116/16
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul.Pod Valy, KH
20.10.2016 07.11.2016 pdf 1115/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Chlístovice
20.10.2016 22.11.2016 pdf 1114/16
návrh zadání Územního plánu Kácov
19.10.2016 04.11.2016 pdf 1102/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Hroznice
19.10.2016 04.11.2016 pdf 1101/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Kralice
19.10.2016 04.11.2016 pdf 1100/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Smrk
19.10.2016 04.11.2016 pdf 1098/16
uložení písemnosti - Pavel Fonka
19.10.2016 04.11.2016 pdf 1097/16
uložení písemnosti - Mark Griffiths
18.10.2016 03.11.2016 pdf 1094/16
stanovení přechodné úpravy provozu - ul.Kaňkovská v KH
18.10.2016 03.11.2016 pdf 1092/16c
opatření obecné povahy - usmrcení kormorána velkého \r\n příloha
18.10.2016 03.11.2016 pdf 1092/16b
opatření obecné povahy - usmrcení kormorána velkého \r\n příloha
18.10.2016 03.11.2016 pdf 1092/16a
opatření obecné povahy - usmrcení kormorána velkého
17.10.2016 02.11.2016 pdf 1086/16
přechodná úprava provozu ul. Jana Palacha, Kutná Hora od 24.10.2016 do 31.08.2019
17.10.2016 02.11.2016 pdf 108516
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/12519 v Kácově
13.10.2016 31.10.2016 pdf 1081/16
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul.Trebišovská
13.10.2016 31.10.2016 pdf 1080/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - par.č.3337/1 v k.ú.Kutná Hora
1 2      ››