Žadatelé

UPOZORNĚNÍ! Výzvy   k předkládání projektů   v dotačních programech  města Kutná Hora  (granty)   pro rok 2020 jsou umístěné pod odkazem  DOTAČNÍ PROGRAMY .  

Výzva k předkládání projektů

 

Žádost o příspěvek / grant

V této sekci najdete příslušné formuláře pro podávání žádostí o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora.

 

Závěrečná zpráva a vyúčtování

Závěrečná zpráva a vyúčtování  poskytnutého příspěvku (malého/středního/velkého grantu, projekt Calendaria Cuthna) v rámci příspěvkového programu Města Kutná Hora

 

Zásady hodnocení

 

Logo ke stažení

 
Home » Městský úřad » Granty » Žadatelé

Nahoru