Výroční zpráva za rok 2015 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

                                                                                                                                                               3.3.2016

 Výroční zpráva za rok 2015 - poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva

o činnosti orgánů města Kutná Hora v oblasti poskytování informací za rok 2015 podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1. písm. a) zákona.

V průběhu roku 2015 městský úřad obdržel celkem 9 žádostí o informaci a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo její části - § 18 odst. 1. písm. b) zákona.

V roce 2015 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1. písm. c) zákona

Soud v roce 2015 nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona

4) Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona.

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5) Počet podaných stížností podle § 16a zákona.

V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost.

Webová stránka města a městského úřadu www.mu.kutnahora.cz poskytuje občanům velké množství informací. Ve zvláštním oddílu „povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

 

Tomáš Hobl

tajemník

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace » Výroční zpráva za rok 2015 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Nahoru