Výroční zpráva za rok 2012 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012 – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( zákon o svobodném přístupu k informacím )

Výroční zpráva o činnosti orgánů města Kutná Hora v oblasti poskytování informací za rok 2012 podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen zákon ).

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona .

1/ Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona

V průběhu roku 2012 město obdrželo jednu žádost o informaci podle zákona a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2/ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo její části - § 18 odst.1 písm. b) zákona

V průběhu roku 2012 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnuté o odmítnutí žádosti

3/ Opis poskytnutých částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Soud nepřezkoumával žádná rozhodnuté o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

4/ Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona

V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence

5/ Počet stížností podaných podle § 16 zákona

V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost

Tomáš Hobl

tajemník

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace » Výroční zpráva za rok 2012 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Nahoru