Výroční zpráva za rok 2011 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2011 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti orgánů Města Kutná Hora v oblasti poskytování informací za rok 2011 podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 18 zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen zákon).

1) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti § 18 odst. 1 písm. a) zákona   

V průběhu roku 2011 město obdrželo 2 žádosti o informaci a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona.   

Nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

3) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona.   

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4) Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona.   

V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5) Počet stížností podaných podle § 16a zákona.   

Nebyla podána žádná stížnost.

Webová stránka městského úřadu www.mu.kutnahora.cz poskytuje občanům velké množství informací o činnosti orgánů města, ve zvláštním oddílu
„povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

Tomáš Hobl

tajemník

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace » Výroční zpráva za rok 2011 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Nahoru