Výběrová řízení - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
18.08.2021 06.09.2021 pdf 900/21
Výběrové řízení na obsazení pracovního \r\n místa samostatný/á referent/ka odboru správy a rozvoje města – evidence majetku - MěÚ Poděbrady.
09.08.2021 01.09.2021 pdf 864/21
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
30.07.2021 01.09.2021 pdf 826/21
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: vedoucí oddělení památkové péče
30.07.2021 20.08.2021 pdf 825/21
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: vedoucí oddělení vnitřní správy \r\n  
30.07.2021 01.09.2021 pdf 824/21
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
23.07.2021 10.08.2021 pdf 809/21
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník/pracovnice – metodik/metodička spisové služby a spisovny Městského úřadu Poděbrady
21.07.2021 12.08.2021 pdf 804/21
Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/ho oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady
02.07.2021 19.07.2021 pdf 757/21
Výběrové řízení na pracovní místo vedoucí/ho organizační složky Městské kulturní centrum Poděbrady
30.06.2021 24.08.2021 pdf 744/21
Výběrové řízení na pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřebnosti - U Lesa 987
30.06.2021 24.08.2021 pdf 743/21
Výběrové řízení na pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřebnosti - Puškinská 651
25.06.2021 12.07.2021 pdf 710/21
přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/12535, III/12542, III/12550, III/33350, III/33353, III/33357 a místních komunikacích v obcích Vidice, Karlov t. Doubrava, Tuchotice, Nový Lhota a Roztěž 
16.06.2021 13.08.2021 pdf 661/21
výběrové řízení na propachtování části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře cca 240 m2 za účelem zahrádkářské činnosti
09.06.2021 28.06.2021 pdf 637/21
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice (druh práce): referent odboru dopravy a silničního hospodářství - oddělení správního řízení - přestupky v dopravě
02.06.2021 05.08.2021 pdf 600/21
Výběrové řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného - byt č. 6 ve 3. podlaží (bez výtahu)
02.06.2021 05.08.2021 pdf 599/21
Výběrové řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného - byt č. 5 ve 3. podlaží (bez výtahu)
29.04.2021 02.06.2021 pdf 425/21
pracovní pozice - jednatel/jednatelka obchodní společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
13.04.2021 30.06.2021 pdf 339/21
volné pracovní pozice - Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení
25.03.2021 15.04.2021 pdf 271/21
obsazení dvou pracovních pozic - referent dopravy na úseku správního řízení - přestupky v dopravě (radar)
24.03.2021 27.04.2021 pdf 265/21
pronájem bytu s dražbou nájmu - ul. Šultysova č.p.167, KH
24.03.2021 27.04.2021 pdf 264/21
pronájem bytu pro startovací bydlení - ul. Vojtěšská č.p.19, KH
1 3 4 5 6 10      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Výběrová řízení » Výběrová řízení - archiv

Nahoru