Příspěvkové organizace

Knihovna Kutná Hora
adresa sídla : Na Náměti 416, 284 01 Kutná Hora
ičo:                 629 51 491
ředitelka:        Mgr. Gabriela Jarkulišová
telefon:          + 420 327 512 079
e-mail:             knihovna@knihovna-kh_cz 
http://www.knihovna-kh.cz

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře
adresa sídla : Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora
ičo:                  446 96 159
ředitelka:        Veronika Lebedová
telefon:           + 420 734 854 217
fax:                 + 420 327 561 176
e-mail:            dramaturg@divadlo-kutnahora_cz
http://www.divadlo-kutnahora.cz

Pečovatelská služba
adresa sídla : Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora
ičo:                 619 26 973
ředitelka:        Ing. Jana Kuklová
telefon:           + 420 327 513 301
e-mail:            pskhora@tiscali_cz
http://pecovatelskasluzbakh.cz

Průvodcovská služba Kutná Hora
adresa sídla: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
ičo:                072 25 806
ředitelka:       Ing. Andrea Kapounková
telefon:          + 420 736 485 408
e-mail:           kapounkova@pskh_cz
http://pskh.cz

Galerie Felixe Jeneweina
adresa sídla : Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora
ičo:                 710 06 206
ředitel:            Mgr. Aleš Rezler
telefon:           + 420 327 512 347
e-mail:            gfj@kh_cz
http://gfj.kh.cz

Školní jídelny
adresa sídla: Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
ičo:                710 00 615
ředitelka:       Štěpánka Šťastná 
telefon:          + 420 327 562 135, + 420 724 366 689
fax:                + 420 327 524 643
e-mail:           sjjpkh@cbox_cz

Základní umělecká škola
adresa sídla: Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora
ičo:                709 74 357
ředitelka:       MgA. Kateřina Fillová
telefon:          + 420 327 513 710
e-mail:           zuskh@zuskh_cz
http://www.zuskh.cz

Mateřské školy Kutná Hora
adresa sídla: Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
ičo:                710 02 103
ředitelka:       Mgr. Pavla Berková
telefon:          + 420 327 525 378
e-mail:           materskeskoly@ms-kh_cz
http://ms-kh.cz

Mateřská škola Pohádka
adresa sídla: U Školky 340, 284 01 Kutná Hora
ičo:                71 19 00 91
ředitelka:       Zdeňka Slavíčková
telefon:          + 420 327 512 458
e-mail:           mspohadka@centrum_cz
http://www.pohadkakh.cz 

Základní škola T. G. Masaryka
adresa sídla:   Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora
ičo:                  710 02 090
ředitelka:         Mgr. Zdena Mačinová
telefon:            + 420 327 523 813, + 420 327 512 324
fax:                  + 420 327 523 813
e-mail:             skola@zstgm_kutnahora_cz
http://www.zstgm.kutnahora.cz

Základní škola Jana Palacha
adresa sídla:     Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
ičo:                    710 01 131
ředitelka:            Mgr. Jaroslava Drabešová
telefon:              + 420 327 562 121
fax:                    + 420 327 524 643
e-mail:               skola@zsjp_kutnahora_cz
http://www.zsjp.kutnahora.cz

Základní škola Žižkov
adresa sídla:    Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora
ičo:                   708 77 572
ředitelka:          PaedDr. Alena Kotrbová
telefon:            + 420 327 512 175
fax:                  + 420 327 512 028
e-mail:             skola@zszizkov_cz, kotrbova@zszizkov_cz, bohata@zszizkov_cz
http://www.zszi.kutnahora.cz

Základní škola Kamenná stezka
adresa sídla:    Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora
ičo:                   708 77 564
ředitelka:          Mgr. Andrea Melechová Ruthová
telefon:             + 420 327 512 976
fax:                   + 420 327 512 976
e-mail:             skola@zskamenka_cz
http://www.zsks.kutnahora.cz

Home » Městský úřad » Samospráva » Městské organizace » Příspěvkové organizace

Nahoru