Návrhy kandidátů na udělení Ceny Města Kutné Hory

Jezuitska_kolej_a_kostel_sv._Jakuba_podzim____Pano3D.jpg

Zastupitelstvo Města Kutné Hory, s cílem podpořit kulturní, hospodářský a společenský život města, rozhodlo udělit výroční ceny "Ceny Města Kutné Hory za rok 2021" v oblastech kultura, sport, sociální čin, oprava nebo záchrana památek, podnikatelská aktivita, konkrétní čin prospěšný městu, školství.

Pokud budou mít občané města námitky proti navržení vybraných osobností, mohou své připomínky nebo stížnosti doručit na Odbor cestovního ruchu, školství a kultury MěÚ Kutná Hora, nejpozději však 20 dnů před jednáním zastupitelstva města, na kterém budou ceny města schvalovány. Termín tohoto jednání bude vždy zveřejněn způsobem v místě obvyklým. Seznam navržených kandidátů v jednotlivých kategoriích naleznete zde.

Slavnostní předávací ceremoniál cen města probíhá převážně v den výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO, tedy 9. 12. Předání cen města je veřejné, za účasti hostů a všech navržených kandidátů. Laureáti cen města obdrží z rukou starosty města nebo jím pověřeného zástupce věcný dar a pamětní list.

Home » Městský úřad » Informace » Návrhy kandidátů na udělení Ceny Města Kutné Hory

Nahoru