Monitor

Monitor aplikace MFČR pro Mikroregion Kutnohorsko

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. Obsahuje i informace o hospodaření za minulá období. Data jsou čtvrtletně aktualizována. Výběr se provádí dle IČ dané organizace. IČ Mikroregionu Kutnohorska je 75030764.

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel. Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. Obsahuje i informace o hospodaření za minulá období. Data jsou čtvrtletně aktualizována.

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Home » Městský úřad » Samospráva » Mikroregion Kutnohorsko » Monitor

Nahoru