Dražby, exekuce

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
06.11.2019 09.12.2019 pdf 1146/19
dražba movitých věcí ve věci likvidace pozůstalosti po zemřelém: Václav Matouš
25.10.2019 09.01.2020 pdf 1118/19
nemovitý majetek, povinný - Jana Niederlová
24.10.2019 02.12.2019 pdf 1115/19
movitý majetek, povinný- Milan Drobník
11.10.2019 14.11.2019 pdf 1069/19
nemovitý majetek, povinný - Milan Římek
03.10.2019 05.12.2019 pdf 1043/19
nemovitý majetek, povinný - Jarmila Renáčová
20.09.2019 13.11.2019 pdf 998/19
nemovitý majetek, povinný - Vladimír Šebesta (p.č. 922/22)
20.09.2019 13.11.2019 pdf 997/19
nemovitý majetek, povinný - Vladimír Šebesta (p.č. 922/7)
05.09.2019 13.11.2019 pdf 940/19
nemovitý majetek, povinný - Rostislav Medek
Home » Městský úřad » Úřední deska » Dražby, exekuce

Nahoru