Aktuálně

Aktuální informace:

Informace pro občany Kaňku:
Sanace odvalu dolu Kuntery byla dokončena a kolaudace proběhla v prosinci roku 2018. Poskytovatelem dotace na realizaci stavby bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Sanace odvalu dolu Šafary je zahájena zpracováním projektové dokumentace a realizace je naplánovaná s ohledem na získání dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2020.

Z Operačního programu Životní prostředí byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši 85% uznatelných nákladů na zpracování dokumentu s názvem: "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v k.ú.Kaňk".

Home » Městský úřad » Městský úřad » Problematika těžkých kovů » Aktuálně

Nahoru