Anketa k dopravě v centru a workshop

I vy můžete ovlivnit podobu dopravy v centru města

Máte proto nyní k dispozici dvě možnosti. První je sdělit váš názor na dílčí otázky týkající se dopravy v centru a vašich zvyků a případně doplnit i návrhy na změny a toto vše v rámci šetření, které běží již od začátku května. Druhou možností je účast na spoluvytvářejícím workshopu, který se uskuteční 1. června 2022 v aule Základní školy Kamenná stezka od 17 hodin, kde je snahou získat ucelené návrhy. Výstupy z obou možností budou podkladem pro další rozhodování v rámci Generelu dopravy.

Město si nechalo zpracovat Generel dopravy ve třech variantách. Na základě posledního projednání s veřejností v listopadu loňského roku jsem v rámci závěrů navrhl, že se tato problematika bude ještě řešit v rámci dalšího setkání a bude snaha zjistit širší názor veřejnosti. Proto jsme se rozhodli pro šetření a spoluvytvářející workshop, který by měl problematiku realizace opatření Generelu dopravy posunout dále.

Snahou šetření je zjistit názor všech obyvatel města Kutná Hora na řešení dopravní situace v tzv. vnitřním historickém centru, ať již bydlí kdekoliv ve městě. Dobrovolnou možností je případné uvedení návrhů na změny dopravní situace. Šetření bude probíhat do neděle 22. května 2022 a je možné využít ankety prostřednictvím Mobilního rozhlasu (https://kutnahora.munipolis.cz/)

Co si představit pod spoluvytvářejícím workshopem? Samotná akce se bude skládat ze tří částí. V první části představí zpracovatelé Generel dopravy včetně přínosů, následovat bude představení zkušeností z jiného města a inspirací ze zahraničí, novinky a data od interních složek města a základních výstupů ze šetření. Druhá část bude zaměřena na rozpracování individuálních návrhů v rámci tzv. kulatých stolů, kdy se každý bude moci přidat k teamleadrovi, který představí svůj směr. Týmy se mohou domluvit i předem. Samozřejmě pro případné dotazy budou moci jednotlivé týmy využívat panelistů z první části. Jednotlivé návrhy by měly vycházet z Generelu dopravy, uvedení konkrétních úprav, co je cílem, jaké jsou přínosy a negativa plus doplněné o konkrétní návrhy, jak by měl vypadat systém parkování (rezidenti, abonenti, návštěvníci), návrh ceníku, ideálních technických prostředků včetně kontroly oprávněnosti parkování. Ve třetí části by jednotliví teamleadři představili své návrhy ve stanoveném čase. Na tento workshop by navázal další, jehož cílem by bylo prodiskutovat finální podobu Generelu dopravy včetně ekonomických a provozních dopadů na město a jeho organizace, po schválení začít realizovat navržená opatření.

Za vedení města mohu říci, že budeme velice rádi, pokud si najdete prostor a sdělíte nám váš názor a případné návrhy k této problematice a samozřejmě jste srdečně zváni na spoluvytvářející workshop. Bližší informace najdete na internetových stránkách města, a pokud odpovíte v rámci ankety a uvedete email, zašleme vám informace i na něj.

 

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

Home » Městský úřad » Informace » Anketa k dopravě v centru a workshop

Nahoru