9. března 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.března 2011

Usnesení č. 194/11 k prodeji CT přístroje (vyhlášení vítěze VŘ)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 7/11 na prodej movité věci – výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad, výrobní číslo 9044 společnost So Trade s.r.o., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Pařížská 2161, PSČ 272 01 za kupní cenu ve výši 7.500,- EUR s tím, že cena bude uhrazena v Kč dle přepočtu ČNB v den platby

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej movité věci – výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad, výrobní číslo 9044 mezi Městem Kutná Hora a vítězem výběrového řízení č. SN 7/11

Zrušeno usnesením RM č. 254/11 ze dne 30.03.2011.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 9. března 2011

Nahoru