8. února 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.února 2016

Usnesení č. 95/16 ke zrušení veřejné zakázky - zpracování studie proveditelnosti
Rada města I. s c h v a l u j e
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr".

II. u k l á d á
Průvodcovské službě Kutná Hora s.r.o. řádně ukončit administraci tohoto výběrového řízení.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 15.02.16
Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 8. února 2016

Nahoru