8. prosince 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 08.12.2017
 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Podpora zaměstnávání cizinců (spol. Foxconn) - USNESNÍ č. 965/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace Vlašského dvora- prodloužení smluv o provedení práce č.1 - návrh o odložení materiálu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský Bc. Martin Starý    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace Vlašského dvora- prodloužení smluv o provedení práce č.1
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/02
Revitalizace Vlašského dvora- prodloužení smluv o provedení práce č.2
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6/02
Revitalizace Vlašského dvora- prodloužení smluv o provedení práce č.2 - USNESENÍ č. 966/17 oprava hlasování
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6/50
Kogenerační jednotky ­ zakoupení a vlastnictví v r. 2017 - USNESENÍ č. 967/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 8. prosince 2017

Nahoru