7. září 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 7.září 2018

Usnesení č. 641/18 k využití atletického oválu a hřiště v areálu Olympia Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné využití atletického oválu a travnatého hřiště, které jsou součástí pozemku p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora, panem Jiřím Dejmalem, Kutná Hora dne 30.9.2018 v době od 12.00 hod. do 18.00 hod., za účelem uspořádání překážkového běhu pro děti včetně doprovodného programu a zajištění občerstvení.

Členové Rady města hlasovali následovně:
Pro: 6 Zdeněk Hadrovský, Karel Koubský st., Josef Kraus, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Ivo Šanc a Ing. Josef Viktora
Proti: 0 Zdrželo se: 0 Přítomni: 6 Návrh byl schválen.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 7. září 2018

Nahoru