7. února 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 07.02.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Notářský zápis spol. MLaR - USNESENÍ č. 80/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/03
Zápis komise pro rozvoj IT - USNESENÍ č. 81/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/04
Zápis komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 82/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/01
Záměr na propachtování části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Plesník) - USNESENÍ č. 83/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Kaňk (p. Skořepa) - USNESENÍ č. 84/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/03
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ­ Preghaus - USNESENÍ č. 85/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/04
Uzavření sml. o výpůjčce ­ nádvoří Vlašského dvora - USNESENÍ č. 86/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/05
Úprava nájemného o míru inflace - USNESENÍ č. 87/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc    


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/06
Zahájení poptávkového řízení na VZMR „Zateplení fasády č.p.652 - USNESENÍ č. 88/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/07
Zahájení PŘ na VZMR „Rekonstrukce odbavovacího systému letního koupaliště“ - USNESENÍ č. 89/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/08
Výsledek poptávkového řízení na VZMR Stavební úpravy bytu Jungmannovo nám. 437 - USNESENÍ č. 90/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/09
Výsledek poptávkového řízení na VZMR Stavební úpravy bytu Vojtěšská 31 - USNESENÍ č. 91/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/10
Rozpočtové opatření OSM č. 1/18 - USNESENÍ č. 92/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/50
Záměr na směnu pozemků v Červených Janovicích (p. Nečas) - USNESENÍ č. 93/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Danilov) - USNESENÍ č. 94/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/52
Prodej části pozemků v k.ú. Malín (man. Matouškovi) - USNESENÍ č. 95/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/53
Odkup pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (Melechovi, Prochasková) - USNESENÍ č. 96/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/54
Odkup části pozemků v k.ú. Kutná Hora (chodník Karlov) - USNESENÍ č. 97/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Schwarzenberg) - USNESENÍ č. 98/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/56
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany - USNESENÍ č. 99/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/57
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 100/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/01
Žádost o dotaci z programu Podpora obnovy památek Kaňk 1 - USNESENÍ č. 101/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/02
Zahájení PŘ ­ obnova vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk - USNESENÍ č. 102/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 2 - USNESENÍ č. 103/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/04
VPS akce Talent a Superstar - USNESENÍ č. 104/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 - USNESENÍ č. 105/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/06
Převzetí záštity nad projektem „Na kole jen s přilbou“ - USNESENÍ č. 106/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/07
Žádost o záštitu a finanční podporu ­ Festival uzeného masa - USNESENÍ č. 107/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/01
Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J.A.Komenského v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 108/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/02
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 109/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/03
Sportovní hala Klimeška ­dodávka doplňkového sportovního vybavení“ - USNESENÍ č. 110/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/04
Vybudování infrastruktury pro výuku ZŠ ­ dotační management - USNESENÍ č. 111/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 15/02
Schválení upraveného Statutu a Jednacího řádu FCR - USNESENÍ č. 112/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/05
Sportovní hala Klimeška - dodávka systému generálního klíče - USNESENÍ č. 113/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/06
Výsledek PŘ Zhotovení PD na rekonstrukci ul. Fučíkova, Roháčova, Rudní, Uhelná - USNESENÍ č. 114/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/07
Sportovní Hala Klimeška - náklady podlaha - USNESENÍ č. 115/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/50
Uzavření Sml. o zajištění péče o hroby významných osobností - USNESENÍ č. 116/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/51
Uzavření sml. na výpůjčku parku Vorlíčkovy sady, ul. Barborská - Stříbření - USNESENÍ č. 117/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/52
Zápis z jednání DR spol. Technické služby - USNESENÍ č. 118/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/53
Zápis z jednání DR společnosti MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 119/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/54
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 2/18 - USNESENÍ č. 120/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/55
KH Tebis s.r.o. fotovoltaický systém a Kogenerační jednotky - bod I.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc  Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/55
KH Tebis s.r.o. fotovoltaický systém a Kogenerační jednotky - USNESENÍ č. 121/18 bod II.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 7/01
Inf. zpráva o stavu VZ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - USNESENÍ č. 122/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 8/01
Sml. o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR - USNESENÍ č. 123/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 1/01
Doplnění člena DR společností Technické služby - USNESENÍ č. 124/18 a)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková    


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 1/01
Doplnění člena DR společností MLaR - USNESENÍ č. 124/18 b)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 7. února 2018

Nahoru