7. prosince 2016

Výsledky hlasování mimořádného zasedání Rady města 

Rada města Kutná Hora, konaná dne 07.12.2016


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 4/01
Přehled hospodaření příspěvkových organizací ­ kultura - USNESENÍ č. 1022/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 7/01
Změna usnesení č. 969/16 ­ soc. služba Taxík Maxík - USNESENÍ č. 1023/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc    


   Nehlasovalo:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 10/01
Smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města MAD - USNESENÍ č. 1023/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 10/02
Smlouvu na prokazatelnou ztrátu za linku MAD do Poličan - USNESENÍ č. 1024/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 15/01
Návrh na poskytnutí fin. příspěvku Spolku kutnohorských podnikatelů - USNESENÍ č. 1025/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/09
Uzavření nájemní smlouvy ­ Kaňk č.p.1, Kutná Hora (Kaňkovské sedlo, z.s.) - USNESENÍ č. 1026/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4/01
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v kultuře - USNESENÍ č. 1027/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 7. prosince 2016

Nahoru