7. března 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 07.03.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/02
Návrh na rozpočtové opatření KT č.2 - USNESENÍ č. 145/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/03
Návrh smlouvy s Prostorem plus o.p.s. - USNESENÍ č. 146/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/04
Návrh na udělení odměny jednateli KH Tebis
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/06
Informace k zahraničním cestám v r.2018 - USNESENÍ č. 147/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/01
Vyhlášení VŘ č. SN 04/18 na pronájem bytu (ul. Kollárova č.p.589) - USNESENÍ č. 148/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/02
Vyhlášení VŘ č. SN 05/18 na pronájem bytu (ul. Kollárova č.p.589) - USNESENÍ č. 149/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/03
Výpůjčka nebytových prostor ­ Zachova ul. č.p.368 (SPCCH v ČR)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/03
Výpůjčka nebytových prostor ­ Zachova ul. č.p.368 (SPCCH v ČR) - USNESENÍ č. 150/18 (pro neschválení)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/04
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Kaňk (p.Skořepa) - USNESENÍ č. 151/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dodatku k náj. sml. na sloupy VO (Technické služby) - USNESENÍ č. 152/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/06
Zahájení PŘ na VZMR „Dřevěná eurookna a dveře ­ II.etapa, Kaňk 243“ - USNESENÍ č. 153/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/07
Zahájení PŘ na VZMR „Stavební úpravy bytu č.1, Masarykova 302, K.H.“ - USNESENÍ č. 154/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/08
Výsledek PŘ na VZMR „Zajištění úklid. a domov. pracíů“ - USNESENÍ č. 155/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/09
Rozpočtové opatření OSM č. 2/18 - USNESENÍ č. 156/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/50
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška) - USNESENÍ č. 157/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/51
Směna pozemků v k.ú. Červené Janovice (p. Nečas) - USNESENÍ č. 158/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/52
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 159/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/53
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 160/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/01
Zápis komise památkové péče 7. 2. 2018 - USNESENÍ č. 161/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/02
Zápis komise památkové péče 14. 2. 2018 - USNESENÍ č. 162/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/03
Rozdělení finančních prostředků z FRM pro rok 2018 - USNESENÍ č. 163/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/04
Rozdělení finančních prostředků MPR a MPZ 2018 - USNESENÍ č. 164/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/05
Zápis komise sportovní 18. 1. 2018 - USNESENÍ č. 165/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/06
Usnesení k žádosti č. 4 ­ TJ Sparta- Plovárna - USNESENÍ č. 166/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/07
Usnesení k žádosti č. 5 ­ Sparta KH z.s. - USNESENÍ č. 167/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/08
Výjimka z vyhlášky ­ závod Dačického 12 - USNESENÍ č. 168/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/09
Výjimka z vyhlášky ­ Pavel Bečán - USNESENÍ č. 169/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/10
Výjimka z vyhlášky ­ Stříbrná Kutná Hora, z.s. - USNESENÍ č. 170/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/11
Výjimka z vyhlášky ­ Obnova vinařství na Kutnohorsku, z.s. - USNESENÍ č. 171/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/12
Žádost o poskyt. dotace na HESU 2018 - USNESENÍ č. 172/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/13
Zápis komise školské 19. 2. 2018 - USNESENÍ č. 173/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/15
Výsledek PŘ, průčelí č.p. 183 Václ. nám. Kutná Hora - USNESENÍ č. 174/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 1/05
Zpráva jednatelky Průvodcovské služby K. Hora - USNESENÍ č. 175/18 a)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 1/05
Zpráva jednatelky Průvodcovské služby K. Hora - USNESENÍ č. 175/18 II.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc    


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/01
SH Klimeška, zpracování DPS na III. etapu ­ tréninkovou halu - USNESENÍ č. 176/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/50
Výpůjčka parku Vorlíč. sady, ul. Barborská pro Gastroslavnosti 2018 - USNESENÍ č. 177/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/51
Uzavření smlouvy se společností „ AUTO HP, spol. s.r.o“ - USNESENÍ č. 178/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/52
Veřejné osvětlení v ul. Slévárenská (smlouva o dílo) - USNESENÍ č. 179/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/54
Výpůjčka parku Vorlíč. sady a Barborské ul. Spolku Club Deportivo - USNESENÍ č. 180/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/55
Zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 20. 2. 2018 MVE PLUS - USNESENÍ č. 181/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/56
KH Tebis spol. s r.o. Fotovoltaický systém pro kotelnu Hlouška
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Proti:

 Karel Koubský st. Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla    Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/57
Vyjádření k žádosti spolku Denemark, z.s. - USNESENÍ č. 182/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/58
Zápis č. 1/18 z jednání DR spol. KH Tebis ze dne 21.2.2018 - USNESENÍ č. 183/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 7/01
Rozpočtová opatření OSZ č.1 - USNESENÍ č. 184/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 7/02
Rozpočtová opatření OSZ č.2 - USNESENÍ č. 185/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 7/03
VS o poskyt. dotace na rok 2018(sociální služby) - USNESENÍ č. 186/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 7/04
Hospodaření s prostředky Stabilního fondu v r. 2017 - USNESENÍ č. 187/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 7/05
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 188/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 7/06
Přehled hospodaření Pečovatelské služby KH - USNESENÍ č. 189/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 7/07
Rozpočtové opatření OSZ č. 3 - USNESENÍ č. 190/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 7. března 2018

Nahoru