6. ledna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.ledna 2021

Usnesení č. 1/21 k programu jednání Rady města 6. 1. 2020
Rada města s c h v a l u j e program svého zasedání dne 6. 1. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Josefa Krause.


Usnesení č. 2/21 k řešení poskytnutí ubytování Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí ubytování na dobu určitou do 31. 3. 2021 na ubytovně města v č. p. 609, ul. Trebišovská, Kutná Hora, s následným uzavřením smluv o poskytnutí ubytování s uživateli:
pro rodinu manželů Emila a Evy Peštových (celkem 6 osob), pro rodinu manželů Moniky a Mariana Ferencových (celkem 5 osob), pro rodinu paní Dariny Pompové (celkem 3 osoby), pro rodinu pana Milana Červeňáka a paní Martu Sivákovou (celkem 3 osoby) a pro pana Martina Siváka (1 osoba).
b) vyjmutí ubytovací jednotky č. 1 na ubytovně města v ul. Trebišovská č. p. 609, Kutná Hora, která je určena dle Pravidel pro poskytnutí a užívání krizového bydlení v objektu ubytovny města, z režimu krizového bydlení na dobu nezbytně nutnou,
c) po ukončení nájemní smlouvy dohodu se stávajícím nájemcem, kterým je Sparta Kutná Hora, z. s., využití prostoru v č. p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora (bývalý byt školníka) pro potřeby krizového bydlení na dobu nezbytně nutnou, a toto krizové bydlení bude poskytnuto pro uživatele ubytovny v č. p. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec za totožných platebních podmínek jaké měli na stávající ubytovně.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 6. ledna 2021

Nahoru