6. ledna 2021

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná mimořádně dne 6. 1. 2021


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.
Schválení programu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc

Ing. Josef Viktora

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Sdělení k řešení poskytnutí ubytování Kutná Hora
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc

Ing. Josef Viktora

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2021 » 6. ledna 2021

Nahoru