5. září 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 05.09.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - bod č. 3/02 STAŽEN
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
VOŠ-SPŠ Kutná Hora ­ partnerství na říjnové akci - USNESENÍ č. 614/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/03
Obsazení funkce vedoucího odboru správy majetku - USNESENÍ č. 615/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/01
Uzavření nájemní smlouvy ­ b.č.14, ul. Vojtěšská 19 - USNESENÍ č. 616/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/04
Využití atletického areálu ­ p. Dejmal
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/05
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí- Služby města Kutné Hory s.r.o. - USNESENÍ č. 617/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/06
Uzavření sml. o užívání místnosti v č.p.154, ul. Šultysova ­ Služby města - USNESENÍ č. 618/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/07
Umístění prodejních automatů - hala Klimeška
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Proti:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/08
Výstavba zateplené místnosti na ZS ­ Invert Group s.r.o. - USNESENÍ č. 619/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský      


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/09
Odvolání proti výzvě k opuštění bytu ­ manželé Novotní, Kaňk 1 - USNESENÍ č. 620/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/10
Uzavření nájemní smlouvy na pozemky - revitalizace Vrchlice (PL,s.p.) - USNESENÍ č. 621/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/11
Záměr na propachtování pozemků v k.ú. Kutná Hora ­ pí Uhrová - USNESENÍ č. 622/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/12
Záměr na výpůjčku nebyt.prostor v k.ú. Sedlec ­ Hornický spolek Barbora, z.s. - USNESENÍ č. 623/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/14
Záměr změnit nájemní smlouvu v č.p. 107, ul. Mincířská ­ p. Procházka - USNESENÍ č. 624/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 625/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/51
Zřízení věcného břemene- revitalizace toku Vrchlice - USNESENÍ č. 626/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6/01
Sportovní hala Klimeška - výstavba III. etapy - USNESENÍ č. 627/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6/02
Revitalizace NKP Vlašský dvůr ­ restaurování konšelské lavice - USNESENÍ č. 628/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6/03
Sankturinovský dům ­ schválení VŘ na projekt expozice - USNESENÍ č. 629/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6/04
Revitalizace Vrchlice - USNESENÍ č. 630/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6/50
Zápis č. 07/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. - USNESENÍ č. 631/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6/51
Vybudování nájezdové rampy v ulici Benešova před čp. 613 - USNESENÍ č. 632/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - USNESENÍ č. 633/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 19 - USNESENÍ č. 634/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/03
Dohoda o provedení práce ­ korektor KHL - USNESENÍ č. 635/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/04
Výjimka z počtu žáků ZŠ kamenná stezka - USNESENÍ č. 636/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/05
Přijetí věcného daru MŠ Pohádka - USNESENÍ č. 637/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5/01
Zápis komise pro městská sídliště - USNESENÍ č. 638/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5/02
Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky - USNESENÍ č. 639/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 5/03
Zahájení poptávky „Generel dopravy města Kutná Hora“ - USNESENÍ č. 640/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 5. září 2018

Nahoru