5. srpna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.srpna 2015

Usnesení č. 746/15 k rozhodnutí o nejvhodnější nabídce - Dačického dům v KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou
zakázku Dačického dům v Kutné Hoře - vzdělávací a prezentační centrum
kulturního dědictví Unesco
b) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výrobu a instalaci vnitřního mobiliáře na akci Dačického dům v Kutné Hoře - vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco
c)Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci
Dačického dům v Kutné Hoře - vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco

II. u k l á d á
Odboru investic pokračovat na základě rozhodnutí RM v dalším zákonném postupu

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.15
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 5. srpna 2015

Nahoru