5. října 2016

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 05.10.2016


Číslo hlasování: 1 - doplnění č. 3/15 a 8/01
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2/01
Rozpočtové opatření EKO č. 20 - USNESENÍ č. 777/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 778/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/02
Vyhlášení VŘ č. SN 19/16 na pronájem bytu (Benešova ul.č.p.647, KH) - USNESENÍ č. 779/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/03
Vyhlášení VŘ č. SN 20/16 na pronájem bytu (Masarykova ul.č.p.343, KH) - USNESENÍ č. 780/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/04
Vyhodnocení VŘ č. SN 16/16, vyhlášení VŘ č. SN 18/16 ­ Opletalova 178 - USNESENÍ č. 781/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ na pronájem prostor sloužících k podnikání­ Šultysova 167 - USNESENÍ č. 782/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/06
Pronájem nebytových prostor - Vítězná ul.č.p.443, Kutná Hora - USNESENÍ č. 783/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/07
Pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Richter) - USNESENÍ č. 784/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/08
Uzavření nájemní smlouvy ­ č.p.194, ul. Pobřežní (Hokejový klub Čáslav) - USNESENÍ č. 785/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/09
Uzavření nájemní smlouvy ­ č.p.194, ul. Pobřežní, Kutná Hora (p. Rytíř) - USNESENÍ č. 786/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/10
Sml. o výpůjčce Preghausu (Centrum pro zdrav. postižené a seniory) - USNESENÍ č. 787/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/11
Uzavření smlouvy o výpůjčce ­ č.p.368, Zachova ul., Kutná Hora - USNESENÍ č. 788/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/12
Podnájem bytu č.p. 659, ul. Puškinská, Kutná Hora (man. Juránkovi) - USNESENÍ č. 789/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/13
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (pí Pospíšilová) - USNESENÍ č. 790/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/14
Rozpočtová opatření OSM č. 17-21/16 - USNESENÍ č. 791/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/15
Zahájení poptávkového řízení ­ Rekonstrukce bytu č. 1, Masarykova 302 - USNESENÍ č. 792/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/50
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man.Vavákovi) - USNESENÍ č. 793/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (pí Kuchařová, pí Faltýnová) - USNESENÍ č. 794/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/52
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (man. Koláční) - USNESENÍ č. 795/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemku v k.ú. Černíny (p. Jankulík) - USNESENÍ č. 796/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/54
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (pí Česká) - USNESENÍ č. 797/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/55
Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Procházka) - USNESENÍ č. 798/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/56
Záměr na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Petrák) - USNESENÍ č. 799/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/57
Záměr č. 956/16 - USNESENÍ č. 800/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/58
Zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 801/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/59
Zřízení věcného břemene - T - Mobile Czech Republic a.s.- k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 802/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/60
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 803/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/61
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 804/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/62
Zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka v k.ú. KH (man.Hoblovi) - USNESENÍ č. 805/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 8/01
Sankce pořadateli festivalu Creepy Teepee 2016 za porušení OZV č. 3/2015 - USNESENÍ č. 806/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 - USNESENÍ č. 807/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/02
Granty ­ malé projekty ­ oblast sportu - USNESENÍ č. 808/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/03
Uzavření sml. o dílo ­ „Sejmutí poškozených omítek z Hrádku“ - USNESENÍ č. 809/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/04
Zápis školské komise - USNESENÍ č. 810/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/05
Granty ­ malé projekty ­ oblast vzdělávání a volného času - USNESENÍ č. 811/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 5/01
Zápis Komise pro rozvoj města a investice - USNESENÍ č. 812/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/50
Zápis KD 21. 9. 2016 - USNESENÍ č. 813/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/51
Žádost o ZTP v ulici Pod Valy - USNESENÍ č. 814/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/52
Zápis DR 6 TS - USNESENÍ č. 815/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/53
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 16/16 - 17/16 - USNESENÍ č. 816/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/54
Zápis DR Městské lesy a rybníky Kutná Hora - USNESENÍ č. 817/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/55
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 18/16 - USNESENÍ č. 818/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/56
Zápis KŽP 26. 9. 2016 - USNESENÍ č. 819/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/57
Poskytnutí příspěvku na provádění průzkumu zátěže půd rizikovými prvky - USNESENÍ č. 820/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 7/01
Granty ­ malé projekty ­ sociální oblast - USNESENÍ č. 821/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 7/03
Dodatek VPS na poskytování soc. služeb Pečovatelské a RO OSZ č. 10 - USNESENÍ č. 822/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 15/02
Dopady zákazu vjezdu turistic. autobusů v Sedlci - USNESENÍ č. 823/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 5. října 2016

Nahoru