5. listopadu 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.listopadu 2012

Usnesení č. 903/12 k předložení projektu "Sociální služby v Kutné Hoře"
Rada města s o u h l a s í
s předložením projektu "Sociální služby v Kutné Hoře" - Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hoře z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle předložené důvodové zprávy.


Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.11.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta
Ing. Jiří Franc, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 5. listopadu 2012

Nahoru