5. ledna 2022

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, dne 05.01.2022


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.1.
Schválení programu spol. KH TEBIS - USNESENÍ č. 1/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1.2.
Schválení programu - USNESENÍ č. 2/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/1
Zrušení usnesení RM č. 1068/21 - USNESENÍ č. 3/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 5. ledna 2022

Nahoru