5. května 2017

Výsledky hlasování

Mimořádná Rada města Kutná Hora, konaná dne 05.05.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/01
Výběr dodavatele veřej. zakázky “Zpracování PD DPS Vl. dvora“ - USNESENÍ č.336/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 5. května 2017

Nahoru