4. října 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 04.10.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů č. 1/03-04,4/07 a 6/55
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zápůjčka Rytířského sálu VL. dvora - ČČK - USNESENÍ č. 738/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Zápůjčka Královské audienční síně Vl. dvora ­ K. Fialová - USNESENÍ č. 739/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Poskytování podkladů RM členům ZM - USNESENÍ č. 740/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Komise pro hodnocení nabídek VZMR - Operační program Zaměstnanost - USNESENÍ č. 741/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/01
Změna OZV č. 8/2015 o místním poplatku za komunální odpad - USNESENÍ č. 742/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 743/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/02
Záměr na propachtování části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jelínková) - USNESENÍ č. 744/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/03
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi) - USNESENÍ č. 745/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/04
Vyhlášení VŘ č. SN 23/17 na pronájem bytu (ul. Nerudova č.p.456, KH) - USNESENÍ č. 746/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ č. SN 24/17 na pronájem bytu (ul.Benešova č.p.649, KH) - USNESENÍ č. 747/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/06
Vyhlášení VŘ č. SN 25/17 na pronájem bytu (ul.Puškinská č.p.651, KH) - USNESENÍ č. 748/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ č. SN 20/17 na pronájem bytu (ul.Barborská č.p.34, KH) - USNESENÍ č. 749/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/08
Rozpočtová opatření OSM 29-30/17 - USNESENÍ č. 750/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/50
Prodej movité věci v Kutné Hoře (p. Karela) - USNESENÍ č. 751/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/51
Vyhlášení VŘ č. M 1/17 na prodej pozemků v k.ú. Vilémovice u Č. Janovic - USNESENÍ č. 752/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/52
Souhlas. prohlášení o uznání vlastnic. práva ke stavbě trafostanice v k.ú. KH - USNESENÍ č. 753/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/53
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec - USNESENÍ č. 754/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene- ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec - USNESENÍ č. 755/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene- VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k.ú. Poličany - USNESENÍ č. 756/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/02
Záměr na propachtování části pozemku v k.ú. KH (p. Němeček) - USNESENÍ č. 757/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 42 - USNESENÍ č. 758/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPKŠ č. 43 a uzavření VPS - Basketbalový klub KH z.s. - USNESENÍ č. 759/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPKŠ č. 44 a uzavření VPS ­ Sparta KH z.s. - USNESENÍ č. 760/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/04
Žádost o finanční podporu ­ Skauti Kutná Hora - USNESENÍ č. 761/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/06
Prodloužení termínu podání žádostí na podporu činnosti v r. 2018 - USNESENÍ č. 762/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/07
Zápis školské komise - USNESENÍ č. 763/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5/01
Zápis komise pro městská sídliště - USNESENÍ č. 764/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/01
Změna výsledku poptávkového řízení na „parkoviště autobusů Sedlec“ - USNESENÍ č. 765/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/04
VŘ na projekt expozice pro akci revitalizace Vlašského dvora ­ doplnění odl. - hlasováno o odložení
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/50
Nařízení a plán zimní údržby - USNESENÍ č. 766/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/51
Běžecký závod „Spartan Race“ na území města Kutná Hora - USNESENÍ č. 767/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/52
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na údržbu věžních hodin - USNESENÍ č. 768/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/53
Zápis č. 81/17 z jednání dozorčí rady spol. Městské lesy a rybníky, s.r.o. - USNESENÍ č. 769/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/54
Rozpočtové opatření INV-TO č. 14/17 - USNESENÍ č. 770/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/55
Rozpočtové opatření INV-TO č. 15/17 - USNESENÍ č. 771/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7/01
Příspěvkový program (granty) soc. oblast č. 4 - malé projekty - USNESENÍ č. 772/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7/02
Žádost o finanční podporu ­ Potravinová banka Vysočina, z.s. - USNESENÍ č. 773/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/02
Zadání VZ - oprava střechy Havlíčkovo nám. 87, KH - USNESENÍ č. 774/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 4. října 2017

Nahoru